Kalendarium opracowania Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Kalendarium opracowania Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

1. III - V 2011 r. - opracowanie Diagnozy Strategicznej Łodzi oraz matrycy wyzwań strategicznych

Diagnoza strategiczna Łodzi >>>

2. V - XI 2011 r. - opracowanie I projektu Strategii

3. XII 2011 r. - upublicznienie I projektu Strategii

Projekt Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ poddany konsultacjom społecznym >>>

4. 20 XII 2011 r. - 22 I 2012 r. - konsultacje społeczne projektu
Celem konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 2020+, było zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących dokumentu. W ich trakcie zebrano 750 propozycji, uwagi i opinii do projektu. Na podstawie uzyskanego materiału dokonano znaczącej modyfikacji projektu Strategii.

  • Ogłoszenie o konsultacjach >>>

Wyniki konsultacji społecznych

  • Podsumowanie wyników konsultacji >>>
  • Stanowisko Prezydenta Miasta >>>
  • Zewstawienie propozycji, uwag i opinii>>>
  • Podsumowanie otwartych spotkań >>>
  • Stanowisko Zespołu Doradców Społecznych przy Prezydencie Miasta Łodzi na temat projektu Strategii >>>

 

Film z warsztatów konsultacyjnych:


5. II-III 2012 r. - aktualizacja projektu Strategii

 

6. IV 2012 r. - konsultacje z Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii

Uchwała nr 6 z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+" >>>

7. IV 2012 r. - przekazanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii do Komisji Rady Miejskiej w Łodzi

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+" z dnia 11 kwietnia 2012 r. >>>

8. 25 VI 2012r. - Uchwalenie Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ przez Radę Miejską w Łodzi

Uchwała w sprawie przyjęcia "Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+">>>