Polityka komunalna i ochrona środowiska Miasta Łodzi 2020+

Przebieg prac nad dokumentem

Polityka komunalna i ochrony środowiska Miasta Łodzi - projekt >>>

Wcześniejsze wersje dokumentu:

Polityka komunalna i ochrona środowiska - założenia >>>

Konsultacje społeczne dotyczące założeń polityki komunalnej i ochrony środowiska Miasta Łodzi - zakończone>>>

Projekt złożony w Radzie Miejskiej >>>

Autopoprawka >>>