Polityka mieszkaniowa

Przebieg prac nad dokumentem

Opracowanie „Stan gospodarki mieszkaniowej w Gminie Łódź. Pożądane kierunki zmian" >>>

Wyniki konsultacji społecznych założeń Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+ >>>

POLITYKA MIESZKANIOWA ŁODZI 2020+ - Projekt >>>

Konsultacje społeczne Polityki Mieszkaniowej Łodzi 2020+ >>>