Polityka przestrzennego rozwoju Łodzi

Przebieg prac nad dokumentem

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi >>>

Konsultacje społeczne dotyczące strategii przestrzennego rozwoju Łodzi, realizującej ideę rozwoju miasta „do wewnątrz" >>>

Projekt złożony w Radzie Miejskiej >>>

Autopoprawka >>>