Polityka rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+

Przebieg prac nad dokumentem

Projekt złożony w Radzie Miejskiej >>>

Polityka rozwoju edukacji 2020+ - projekt >>>

Konsultacje w toku - Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Polityki rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+ >>>