Polityka Rozwoju Kultury 2020+

Przebieg prac nad dokumentem

Projekt złożony w Radzie Miejskiej >>>

Projekt założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi" >>>

Projekt założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu założeń Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi >>>