Polityka zdrowia 2020+

Przebieg prac nad dokumentem

Projekt złożony w Radzie Miejskiej >>>

Projekt „Polityki zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi" >>>

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Polityki zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi" (zakończone) >>>