Podatki lokalne 2017

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące od 01.01.2017 r. określone zostały w uchwale Nr XXXVII/961/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5114).

Wzory formularzy określone zostały w uchwale Nr XXXVII/962/16 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5166).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące od 01.01.2017 r. określone zostały w uchwale Nr XXXVII/963/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5115).

___________________________________________________________________________________________________________________

  • Informacja dotycząca nadawania podatnikom indywidualnych numerów kont >>>

  • Podatek od nieruchomości od osób prawnych >>>

  • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych >>>

Więcej o podatkach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) >>>