Zobowiązanie do podjecia leczenia odwykowego

« powrót

KARTA INFORMACYJNA

Określenie sprawy do załatwienia

- przeciwdziałanie alkoholizmowi - Przyjmowanie wniosków lub podań o wszczęcie i prowadzenie procedury o zastosowanie leczenia odwykowego.

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek lub podanie

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1563, z 2014 r. poz. 822.)
2. Zarządzenie Nr 106/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łodzi.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. 179, poz. 1485 z późn. zm.).

Opłaty

- nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt g ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Sprawę prowadzi:

Oddział d.s. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
Departamentu Komunikacji Społecznej i Zdrowia UMŁ,

dla poszczególnych dzielnic:

Łódź - Bałuty, Łódź - Śródmieście

ul. Zachodnia 47 pokój: 121, I piętro
telefon: +48 (42) 638-57-38
e-mail: m.stolanowska@uml.lodz.pl

Łódź - Widzew, Łódź - Górna

Al. Piłsudskiego 100 pokój: 26, I piętro
telefon: +48 (42) 638-53-61
e-mail: k.plewinska@uml.lodz.pl

Łódź - Polesie

ul. Krzemieniecka 2 b pokój: 114, I piętro
telefon: +48 (42) 638-52-10
e-mail: p.lecki@uml.lodz.pl

Termin załatwienia sprawy:

W zależności od konkretnego przypadku.

Inne informacje:

Wniosek lub podanie może złożyć członek rodziny lub jakakolwiek inna osoba, organizacja lub instytucja.

 

DO POBRANIA: