Informator dla osób niepełnosprawnych w języku migowym

Łódzki informator dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności


I. WSTĘP
http://youtu.be/QL8IjM5Ds3U


II. ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


1. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA CELÓW
POZARENTOWYCH

http://youtu.be/emIIzsrArVQ


2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
http://youtu.be/uiN79fcfipE


3. ZASADY UZYSKANIA LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
http://youtu.be/JF1zatU4L2M


III. PRZYSŁUGUJĄCE ULGI


A. Przejazdy
http://youtu.be/1z2srG19ZZY


B. Karta parkingowa
http://youtu.be/uoReHPbwR34


C. Zasiłki
http://youtu.be/OJT72QzrIg4


D. Wydatki na cele rehabilitacyjne
http://youtu.be/RrWL2yJE2B0


E. Telekomunikacja
http://youtu.be/-NFNinQ73wY


F. Abonament radiowo – telewizyjny
http://youtu.be/9PKqX8qgqcY


G. Inne uprawnienia
http://youtu.be/k-EiPSpWJCc


H. Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym studentom.
http://youtu.be/QO1_2wHRIos


I. Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym pracownikom.
http://youtu.be/ytw26nBcwDM


J. Dodatek mieszkaniowy
http://youtu.be/YFaVmrLd2fs


IV. CO ZAŁATWISZ W MOPS
http://youtu.be/hYrY0ebudeM


ZADANIA RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
http://youtu.be/sAGPB0oHv60


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Łódzki informator dla osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności


I. WSTĘP
http://youtu.be/mRene6GMTD8


II. ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA CELÓW
POZARENTOWYCH
http://youtu.be/XqL_DFXfFOk


2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
http://youtu.be/8lJ6_5W2eIc


3. ZASADY UZYSKANIA LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
http://youtu.be/WZcLyBu4ryk


III. PRZYSŁUGUJĄCE ULGI
A. Przejazdy
http://youtu.be/7So7q7Yk2KQ


B. Karta Parkingowa
http://youtu.be/FuYi_QIYbt8


C. Zasiłki
http://youtu.be/nOukz8V0v-g


D. Wydatki na cele rehabilitacyjne
http://youtu.be/JWZHkEw1Oz4


E. Telekomunikacja
http://youtu.be/8P9m21rd2mY


F. Abonament radiowo – telewizyjny
http://youtu.be/8kZv2pkbh9M


G. Inne uprawnienia
http://youtu.be/soAOruv2S24


H. Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym studentom
http://youtu.be/KrdEZ9tn-nA


I. Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym pracownikom
http://youtu.be/EdbuVMaGajQ


J. Dodatek mieszkaniowy
http://youtu.be/qSMcoGxKugU


IV. CO ZAŁATWISZ W MOPS
http://youtu.be/_Tq8ZDm8Qow


ZADANIA RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
http://youtu.be/duK7cU_1ChA


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Łódzki informator dla osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności


I. WSTĘP
http://youtu.be/0SUwhpmH7KQ


II. ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
1. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DLA CELÓW
POZARENTOWYCH
http://youtu.be/83KlvYJa-QE


2. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW
http://youtu.be/IhahnjUumBM


3. ZASADY UZYSKANIA LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
http://youtu.be/R4CRyKdc6IU


III. Przysługujące ulgi
A. Przejazdy
http://youtu.be/EzoY_hPCApE


B. Zasiłki
http://youtu.be/nb0g7Oh7DRc


C. Wydatki na cele rehabilitacyjne
http://youtu.be/l_nqEaUkY4E


D. Inne uprawnienia
http://youtu.be/3x0uw3zIZuA


E. Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym studentom
http://youtu.be/dsVeefMOoWY


F. Uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym pracownikom
http://youtu.be/QMYR9AzMJFQ


G. Dodatek mieszkaniowy
http://youtu.be/WbPia813i5g


IV. CO ZAŁATWISZ W MOPS
http://youtu.be/8hNmBxtvw6w


ZADANIA RZECZNIKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
http://youtu.be/K_WwhT7S2xA