Przeciwdziałanie Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

ROK 2017

Uchwała NR XXXIX/1032/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 grudnia 2016r, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2017.

ROK 2016

Uchwała NR XXIII/539/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015r, w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2016.

ROK 2015

Uchwała Nr VII/118/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie na rok 2015>>>

ROK 2014

UCHWAŁA NR LXXIX/1659/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2014 >>>

Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr LXXIX/1659/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2014>>>

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

ROK 2016

Uchwała NR XXIII/538/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

ROK 2015

Uchwała Nr V/78/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r.w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015>>>

ROK 2014

 UCHWAŁA NR LXXIX/1660/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 >>>

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 >>>


Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii:

ROK 2016

Uchwała NR XXIII/538/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

ROK 2015

Uchwała Nr V/78/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015>>>

ROK 2014

UCHWAŁA NR LXXIX/1660/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 >>>

Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr LXXIX/1660/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 - Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.>>>