Warunki przystąpienia do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

« powrót

Warunki przystąpienia do Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie:

  • Uchwała Rady Pedagogicznej o przystąpieniu do Sieci,
  • List intencyjny Dyrekcji Szkoły,
  • wyznaczenie osoby Szkolnego Koordynatora programu,
  • przygotowanie planu działań prozdrowotnych na dany rok szkolny.

 

Warunki przyjęcia do Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Warunki przyjęcia do Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie