Telefony i infolinie pomocy

 • 0 800-112-800 - MIEJSKI TELEFON DLA OFIAR I ŚWIADKÓW PRZEMOCY (bezpłatny, anonimowy, całodobowy, czynny 7 dni w tygodniu) przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

  Zadzwoń jeżeli jesteś ofiarą przemocy lub dostrzegasz jakiekolwiek formy przemocy wobec najmłodszych w najbliższym otoczeniu, w sąsiedztwie. Przypadki te możesz zgłosić anonimowo, bezpłatnie, przez całą dobę.

  Inne punkty, gdzie można uzyskać informacje i pomoc w związku z przemocą w rodzinie >>>

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej (telefon całodobowy): (042) 630 11 02 - całodobowa, bezpłatna pomoc psychologiczną, dostęp do konsultacji w zakresie poradnictwa dotyczącego przemocy oraz pomocy prawno-socjalnej.

 • Telefon zaufania - anonimowa pomoc psychologiczna: (042) 192 88 (w dni powszednie: godz. 20.00 - 8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy)
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia": 0 800 120 002

 • Pogotowie Ratunkowe: tel. 999 (ew. numer 112 dla telefonów komórkowych)

 • Ambulatorium ogólne Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego
  ul. Sienkiewicza 137/141,
  tel. (042) 636 15 65.
czyste miasto