Ważne zmiany dla pacjentów od 1 stycznia 2015 r.

« powrót

Ważne zmiany dla pacjentów od 1 stycznia 2015 r.

  • do lekarza dermatologa i okulisty konieczne jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarz POZ, specjalista). Skierowanie muszą mieć tylko ci pacjenci, którzy po 1 stycznia po raz pierwszy zarejestrują się do tych specjalistów. Nie wymagają skierowań Pacjenci, którzy już leczą się u dermatologa lub okulisty lub umówili się na wizytę w roku 2014.
  • oryginał skierowania należy dostarczyć do poradni, do której się zarejestrowaliśmy (telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej ) w ciągu 14 dni roboczych - pocztą, osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Jeśli pacjenta zostanie skreślony z listy oczekujących ponieważ rezygnuje z wizyty, zabiegu itp., świadczeniodawca zwraca pacjentowi oryginał skierowania.
  • pacjenci z podejrzeniem nowotworu lub pacjenci z chorobą nowotworową, którzy rozpoczęli leczenie przed 1 stycznia 2015 r. kontynuują proces diagnostyki i leczenia nowotworu na podstawie karty diagnostyki onkologicznej, którą wystawia wówczas lekarz prowadzący w szpitalu.
  • pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy
  • czas oczekiwania do poradni, szpitala, na rehabilitację itp. będzie można sprawdzić z dokładnością do 1 tygodnia na stronie internetowej www.nfz-lodz.pl lub pod numerem infolinii 800 889808.

Informację o pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia świadczeniodawca przekazuje co najmniej raz w tygodniu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ.

  • lekarz może bez osobistego badania pacjenta wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Receptę lub zlecenie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej lub może zostać przekazana osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy placówce, w której się leczy, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
  • lekarz może wypisać pacjentowi do 12 recept na następujące po sobie okresy, które nie przekraczają łącznie 360 dni stosowania. Na jednej recepcie lekarz nie może przepisać leku na więcej niż na 120 dni stosowania.
  • na środki antykoncepcyjne lekarz będzie mógł wystawić do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania, nieprzekraczające łącznie sześciu miesięcy przyjmowania środków. Powyższe zmiany dotyczą leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ( np. mleko dla dzieci) oraz wyrobów medycznych.

 

Uwaga! O ilości przepisanego leku i okresie stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, decyduje zawsze lekarz prowadzący leczenie.