Badania dzieci z klas I-III szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno-korekcyjne

 • Badania mają na celu zapobieganie wadom postawy poprzez kształtowanie prawidłowej postawy ciała oraz wykrywanie i zdiagnozowanie nieprawidłowości a następnie ich korygowanie poprzez ćwiczenia, tzw. gimnastykę korekcyjną.
 • Badania realizowane są od 2014 roku.
 • Adresowane są do dzieci klas I-III ze szkół podstawowych na terenie miasta Łodzi.
 • Podstawowe elementy projektu:
 • edukacja dzieci i rodziców - informacja o problemie i zachęcenie do skorzystania z badań (potrzebna jest zgoda rodzica); pogadanka edukacyjna dla dzieci;
 • badanie lekarza ortopedy, kwalifikacja dziecka do jednej z trzech grup: I- postawa prawidłowa, II- wada postawy wymagająca ćwiczeń korekcyjnych, III- zmiany w postawie wymagające specjalistycznej konsultacji lekarskiej  w ramach NFZ.
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z grupy II (wada postawy wymagająca ćwiczeń korekcyjnych): 20 zajęć po 30 min; po zakończeniu cyklu ćwiczeń rodzice otrzymują zalecenia dot. dalszego postępowania oraz zestaw ćwiczeń domowych.
 • Zadanie finansowane jest z budżetu Miasta. Wszystkie świadczenia w ramach programu są bezpłatne dla uczestników.
 • Na program przeznaczona jest kwota 300.000 zł rocznie, w minionych latach była wykorzystywana w całości.
 • W 2014 i 2015 roku przebadano każdego roku ok. 5,5 tys. dzieci a ok. 2400 uczestniczyło
  w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.
 • Badania i zajęcia gimnastyki korekcyjnej realizują zakłady opieki zdrowotnej wyłonione w konkursie ofert. W roku 2016 jest to 8 podmiotów:

MCM „BAŁUTY" w Łodzi,

MCM im. dr. Karola Jonschera w Łodzi, 

MCM „GÓRNA" w Łodzi, ul. Felińskiego 7,

MCM „WIDZEW" w Łodzi

MCM „POLESIE" w Łodzi, ul. Struga 86,

CM im. dr. Ludwika Rydygiera w Łodzi,  

Medycyna Grabieniec Sp. z o.o.,

Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy"

 

Podmioty te nawiązują kontakt ze szkołami - badanie lekarza i gimnastyka korekcyjna odbywa się na terenie szkół. Zakres przedsięwzięcia jest podobny jak w latach ubiegłych - planujemy przebadać  ok. 5000 dzieci i dla ok. połowy z nich zapewnić gimnastykę korekcyjną.

 

Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od świadomości zdrowotnej rodziców dziecka - oni muszą wyrazić zgodę na badanie oraz, jeśli jest takie zalecenie lekarza, umożliwić dziecku uczestniczenie w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

 

Koordynatorem przedsięwzięcia jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi. - tel. 42 638 47 34.