Program Aktywizacja 60+

« powrót

Cel programu:
Aktywizacja społeczna, rozwój oraz poprawa jakości życia osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi.

Cele szczegółowe:
• Promowanie pozytywnego i aktywnego wizerunku seniora.
• Rozwijanie idei wolontariatu oraz wspieranie liderów działających
w lokalnych środowiskach wśród seniorów.
• Integracja międzypokoleniowa oraz międzypokoleniowy przepływ wartości.

Projekty realizowane w ramach Programu „Aktywizacja 60+"

Portal informacyjny dla seniorów - www.seniorzy .uml.lodz.pl - informacje o różnorodnych działaniach realizowanych w Łodzi dla grupy wiekowej 60+ przez Urząd Miasta Łodzi, jednostki samorządowe, instytucje, organizacje pozarządowe i firmy, których działalność służy zaspokojeniu potrzeb seniorów.

Pudełko życia - ułatwia niesienie pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, w przypadku utrudnionego kontaktu z osobą wymagającą pomocy medycznej.

Miejska Karta Seniora - program skierowany do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie Miasta Łodzi lub których interesy życiowe związane są z Łodzią. Karta umozliwia korzystanie ze zniżek, ulg i ofert przygotowanych przez partnerów programu.

Senior w Sieci - szkolenia i warsztaty komputerowe dla seniorów.

Łódzkie Senioralia - majowe dni seniorów, podczas których osoby starsze mogą brać udział w wydarzeniach organizowanych przez Urząd Miasta Łodzi we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami miejskimi oraz partnerami Miejskiej Karty Seniora.

Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora- oferta zajęć dla osób starszych w 4 blokach tematycznych: Akademia III Wieku, Aktywny Senior, Nowe technologie, Kultura. Dzielnicowe Centra Aktywnego Seniora służą wszechstronnej aktywizacji oraz integracji społecznej osób starszych w pobliżu miejsca zamieszkania.

Projekt „60+WOLONTARIAT - Głównym celem projektu, jest docieranie do seniorów nieposiadających Internetu z informacjami o działaniach kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, zdrowotnych i edukacyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi oraz strefę pozarządową, a także promowanie aktywnego stylu życia oraz idei rozwoju przez całe życie wśród osób 60+.

Telefon Życzliwości - projekt opierający się na pracy międzypokoleniowego zespołu, w którego skład wchodzą wolontariusze - seniorzy oraz specjaliści (psychologowie, prawnicy).

Miejska Rada Seniorów - Rada jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla Władz Miasta Łodzi, z którym współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.

Akademia Zdrowia Seniora - wykłady o tematyce zdrowotnej w domach dziennego pobytu i domach opieki społecznej.

 

Więcej informacji:
Zespół ds. Seniorów
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Urząd Miasta Łodzi
ul. Zachodnia 47, p. 132
Tel.42 638 47 30
www.seniorzy.uml.lodz.pl