Historia programu Zdrowe Miasta w Europie

« powrót

Program Zdrowe Miasta  realizowany jest w Europie od 1988 roku w formie 5-letnich faz.

                                  I Faza - lata 1988-1992

Uczestnicy: 35 miast europejskich oraz 19 narodowych sieci Zdrowych Miast, w tym od 1991 roku Polska Siec Zdrowych Miast.
Cel: wprowadzenie nowych zasad pracy na rzecz zdrowia opartych na współpracy międzysektorowej.

                                  II Faza - lata 1993-1997

Uczestnicy: 37 miast w tym 4 miasta polskie: Białystok, Łódź, Poznań i Toruń oraz 26 sieci narodowych, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.
Cel: planowanie działań prozdrowotnych i tworzenie lokalnej polityki zdrowia publicznego.

                                  III Faza - lata 1998-2002

Uczestnicy: 55 miast, w tym 2 miasta polskie: Łódź i Toruń oraz 28 narodowych sieci Zdrowych Miast, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich.
Cel: opracowanie lokalnej strategii działań prozdrowotnych opartej na współpracy różnych sektorów życia miasta.

                                  IV Faza - lata 2003-2008

Uczestnicy: 79 miast, w tym 2 miasta polskie: Łódź i Poznań oraz 30 narodowych sieci Zdrowych Miast, w tym Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich
Cel: realizacja lokalnej strategii prozdrowotnej oraz działania w obszarach priorytetowych: zdrowie ludzi starszych, planowanie przestrzenne przyjazne dla zdrowia oraz Ocena Zdrowotnych Skutków Działań (Health Impact Assessment)

                                  V Faza - lata 2009-2013

Uczestnicy: 98 miast, w tym 3 miasta polskie: Łódź, Poznań, Warszawa

Cel: uwzględnienie aspektu zdrowia i czynników warunkujących zdrowie  we wszystkich strategiach lokalnych.

                                  VI Faza - lata 2014 - 2018

Uczestnicy:

Cele strategiczne: 39 miast (nabór nadal trwa), w tym Łódź i Warszawa

I. Poprawa zdrowia i redukcja nierówności w zdrowiu.

II. Poprawa współpracy na rzecz zdrowia i zarządzania zdrowiem.

 

Tematy wiodące:

  1. Inwestowanie w zdrowie na różnych etapach życia i wzmacnianie potencjału ludzi, w tym: dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne
  2. Główne wyzwania w obszarze chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym: aktywność fizyczna, dieta i otyłość, alkohol, nikotyna, zdrowie psychiczne.
  3. Wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej skoncentrowanych na potrzebach człowieka oraz działań w obszarze zdrowia publicznego.
  4. Tworzenie prężnych społeczności i wspierających środowisk: zdrowe środowisko życia: szkoły, miejsca pracy, mieszkania, planowanie urbanistyczne wspierające zdrowie, zdrowy transport, budownictwo i rewitalizacja.