Idea programu Zdrowe Miasta

« powrót

Projekt   Zdrowe  Miasta  został  wprowadzony  przez  Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich". Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców. Oparty jest na holistycznej koncepcji zdrowia („zdrowie to nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności, ale dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny") oraz badaniach naukowych wg których za zdrowie w ok. 50% odpowiada styl naszego życia, w 20% - warunki środowiskowe, w 20% - czynniki genetyczne a ok. 10% - opieka zdrowotna. Takie pojmowanie zdrowia wymaga współpracy różnych sektorów życia miasta.

Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które  uzyskało  określony  status zdrowotny, to miasto, które stawia sprawy zdrowia na należnym im miejscu, dąży do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. W działania te angażuje różne sektory życia miasta oraz stwarza struktury i mechanizmy umożliwiające taką współpracę. Każde miasto może  być  „zdrowym"  jeżeli  tylko wyrazi chęć posiadania takiego tytułu i podejmuje  działania  ukierunkowane  na wspieranie zdrowia.


Zdrowe Miasta to miasta aktywne w lokalnych działaniach

na rzecz zdrowia swoich mieszkańców.

 

Światowa Organizacja Zdrowia, koordynując program, nie daje gotowej recepty na osiągnięcie tego celu. Wskazuje natomiast, jak zorganizować działania, aby zwiększyć ich efektywność. Natomiast droga do celu, jakim jest Zdrowe Miasto jest sprawą indywidualnego wyboru uzależnionego od możliwości działania, potrzeb i lokalnych priorytetów.

 

Program Zdrowe Miasta to sposób organizacji działań prozdrowotnych

na szczeblu lokalnym.

 

Tytuł Zdrowego Miasta przyznany przez Światową Organizację Zdrowia to zobowiązanie władz miasta i jego mieszkańców do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji, niezależnie od punktu wyjściowego.