Zielone Podwórka

 

Łódź, 29 maja 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

            Informuję, iż Komisja konkursowa rozpatrująca wnioski Wspólnot Mieszkaniowych o współfinansowanie przez Miasto Łódź Projektów realizowanych w ramach Programu „Zielone Podwórka” (zarządzenie Nr 3354/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2016 r.) zakwalifikowała do ww. Programu do realizacji w 2017 r. następujące Wspólnoty Mieszkaniowe:

 

1

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Komunardów 4/4a/4b,

 

2

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Tuwima 75,

 

3

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Kasprzaka 22,

 

4

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Gandhiego 12,

 

5

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Powstańców Wielkopolskich 26,

 

6

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Ossowskiego 8,

 

7

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Bojowników Getta Warszawskiego 16,

 

8

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Górnej 23/25,

 

9

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Lenartowicza 20,

 

10

Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Suwalskiej 1.

 

 

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

 

 realizując Program „Zielone podwórka” ogłasza

 

 

konkurs na wybór i współfinansowanie projektów opracowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Miasto Łódź posiada swoje udziały w zakresie planowanych na 2017 r. inwestycji, remontów lub dostaw realizowanych na terenach użyczonych lub dzierżawionych od Miasta Łodzi.

 

podwórka (orginal)

 

W oparciu o Program „Zielone podwórka” stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3354/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone podwórka”, Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw). Miasto współfinansuje inwestycje do 75% ceny określonej w kosztorysie Projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 zł brutto.

Wnioski na formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. należy adresować  do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, i składać w kancelarii Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, parter, budynek „B”) lub Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami (ul. Piotrkowska 110, wejście od pasażu Schillera) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2017 r. Wnioski powinny być opatrzone nagłówkiem dot. Zielonych Podwórek.  

 

Zaleca się dokonanie wstępnej weryfikacji składanych wniosków w Wydziale Dysponowania Mieniem (ul. Piotrkowska 104, IV piętro, budynek "D" pok. 450 i 450c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22). Wszelkich  informacji w zakresie przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej udziela Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ  (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-57-65).                       

 


ARCHIWUM: