Archiwum: Edycja 2012

W 2012 r. wypiękniało 9 podwórek, zarządzanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe.

W 2012 r. do programu zgłosiło się 12 wspólnot, dwie zrezygnowały jednak z udziału w już w fazie wstępnych, dwie kolejne nie zostały zrealizowane z przyczyn formalno-prawnych.

Ostatecznie nowy wygląd zyskało otoczenie domów zarządzanych przez 9 wspólnot.

1. Wspólnota Mieszkaniowa - Cieszkowskiego 13 - rekultywowano zieleńce, powstawiono ogrodzenie, zakupiono stojaki ogłoszeniowe.

2. Wspólnota Mieszkaniowa - Górnicza 47 - postał zieleniec, zakupiono nowe ławki.

3. Wspólnota Mieszkaniowa - Marysińska 102 - zrekultywowano zieleń, zasadzono rośliny iglaste.

4. Wspólnota Mieszkaniowa - Pietrusińskiego 12/14 - powstało ogrodzenie systemowe i panelowe posesji z furtkami, zrekultywowano trawnik

5. Wspólnota Mieszkaniowa - Marynarska 14/22, Organizacji „Win" 41/45 - powstały chodniki i dojścia do klatek schodowych, wmurowano kwietniki z płyt granitowych, zakupiono i zamontowano solary oraz ławki. Powstał szpaler 2-metrowych thui oraz innych roślin ozdobnych

6. Wspólnota Mieszkaniowa - Kamińskiego 20 - Zazieleniono teren, ustawione zostały ławki i stojaki na rowery, powstał klomb.

7. Wspólnota Mieszkaniowa - Przybyszewskiego 32/34- zrekultywowano zieleniec z roślinami iglastymi. Powstał plac zabaw.

8. Wspólnota Mieszkaniowa - Powstańców Wielkopolskich 2 - położono nowe chodniki i wyremontowano dojścia do klatek schodowych.

9. Wspólnota Mieszkaniowa - Lorentza 2 - wspólnota społecznie wykonała chodnik i posadziła rośliny. Miasto zakupiło materiały budowlane i sadzonki

Podstawa prawna programu:

  • krajowa - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zmianami).
  • lokalna - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXV/408/11 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych
  • Zarządzenie Nr 1728/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka"

Zobacz prezentację programu >>>