Archiwum: Edycja 2013

obraz2 (szerokość: 431px)

Wykaz projektów Wspólnot Mieszkaniowych zakwalifikowanych przez Komisję Konkursową >>>


PREZYDENT MIASTA ŁODZI
realizując Program „Zielone Podwórka"

ogłasza

konkurs na wybór i współfinansowanie projektów opracowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Miasto Łódź posiada swoje udziały w zakresie planowanych na 2013 r. inwestycji, remontów lub dostaw realizowanych na terenach użyczonych lub dzierżawionych od Miasta Łodzi.

W oparciu o Program „Zielone Podwórka" stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1728/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka" zmienionego zarządzeniem Nr 3816/VI/13 z dnia 20 lutego 2013 r., Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw).

Wnioski na formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1487/VI/11 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 listopada 2011 r. należy składać w kancelarii Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, IV piętro budynek „D", pok. 464) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r.

Wszelkich dodatkowych informacji w odniesieniu do złożenia wniosku udziela Wydział Majątku Miasta (pok.450a i 449c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22), w zakresie zaś przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-57-65).