Archiwum: Edycja 2015

 

podwórka (orginal)

 

PREZYDENT MIASTA ŁODZI
realizując Program „Zielone podwórka" ogłasza

konkurs na wybór i współfinansowanie projektów opracowanych przez Wspólnoty Mieszkaniowe, w których Miasto Łódź posiada swoje udziały w zakresie planowanych na 2015 r. inwestycji, remontów lub dostaw realizowanych na terenach użyczonych lub dzierżawionych od Miasta Łodzi.

W oparciu o Program „Zielone podwórka" stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 1728/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Programu „Zielone Podwórka" zmienionego zarządzeniami Nr 3816/VI/13 z dnia 20 lutego 2013 r. i Nr 5702/VI/14 z dnia 4 lutego 2014 r., Miasto Łódź może współfinansować Projekty obejmujące urządzanie zieleni, budowę, remont ciągów pieszych, zakup i montaż urządzeń małej architektury (w tym placów zabaw). Miasto współfinansuje inwestycje do 75 % ceny określonej w kosztorysie Projektu w kwocie nie wyższej niż 35 000 brutto.

Wnioski na formularzu, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 195/VII/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. należy składać w kancelarii Wydziału Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi (ul. Piotrkowska 104, IV piętro budynek „D", pok. 464) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wszelkich dodatkowych informacji w odniesieniu do złożenia wniosku udziela Wydział Majątku Miasta (pok.450a i 449c, kontakt tel. 638-42-70 lub 638-44-22), w zakresie zaś przygotowania stosownej dokumentacji projektowo/kosztorysowej Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ (z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowska 175, tel. 638-57-65).

KOMUNIKAT o terminie rozpatrywania wniosków >>>

Prezentacja>>>