Archiwum: Edycja 2016

              

WYKAZ PROJEKTÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ:

 

 1. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 98,
 2. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Powstańców Wielkopolskich 16,
 3. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kasprzaka 69,
 4. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lorentza 1,
 5. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 6 Sierpnia 28,
 6. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zacisze 6/8/10,
 7. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Deotymy 12,
 8. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Lorentza 1B,
 9. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Deotymy 10,
 10. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Srebrzyńskiej 51,
 11. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kniaziewicza 11,
 12. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Urzędniczej 41,
 13. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Próchnika 18,
 14. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 34,
 15. Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pietrusińskiego 36/38.

Ogłoszenie >>>

 


KOMUNIKAT

Komisja konkursowa rozpatrująca wnioski Wspólnot Mieszkaniowych o współfinansowaniu przez Miasto Łódź w 2016 roku projektów realizowanych w ramach Programu "Zielone Podwórka" informuje o przedłużeniu terminu rozpatrywania wniosków do dnia 16 czerwca 2016 roku oraz o zmianie terminu ogłoszenia listy projektów wybranych do realizacji w roku 2016 r. do dnia 17 czerwca br.

Zmiana terminów związana jest z rozpatrzeniem przez Radę Miejską w Łodzi w dniu 15 czerwca 2016 r. sprawy podwyższenia w bieżącym roku kwoty dofimamsowania przez Miasto Porgramu "Zielone Podwórka"