Nota prawna

Prawa autorskie

  1. Użytkownikom serwisu Urzędu Miasta Łodzi zezwala się na kopiowanie oraz wykorzystanie tekstów oraz zdjęć publikowanych w serwisie Urzędu Miasta Łodzi, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Zezwolenie nie dotyczy elementów zastrzeżonych, w tym zastrzeżonych elementów graficznych oraz tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach. Żadne elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Informacji i Komunikacji Społecznej w Departemencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi. 

  2. Zdjęcia zamieszczone w seriwsie Urzędu Miasta Łodzi można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie. Zabroniona jest ich sprzedaż oraz wykorzystywanie w celach komercyjnych.

  3. W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej w Departemencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do wprowadzania pewnych modyfikacji w polityce praw autorskich. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione, a zmieniona wersja będzie publikowana z nową datą.