Aktualności

VII KADENCJA RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI

radni_ (orginal)

« back

Zmiany w uchwale krajobrazowej
2017-07-05

W porządku obrad dzisiejszej sesji Rady Miejskiej znalazł się projekt uchwały dotyczący zmian w uchwale z dnia 16 listopada 2016 roku. Dotyczy ona ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie miasta obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.Dokument określa np., jakiej wielkości i w jakich kolorach reklamy mogą znaleźć się w przestrzeni publicznej. Na początku czerwca uchwałę Rady Miejskiej zaskarżył wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Zdaniem wojewody uchwała nie posiada waloru spójności i niesprzeczności, nie jest dobrym aktem prawa miejscowego. Ponadto narusza interesy prawne podmiotów, które również ją zaskarżyły. Jak czytamy w projekcie dzisiaj procedowanej uchwały, dokument z 16 listopada spotkał się z pozytywnym odbiorem mieszkańców. „Jednak zgłaszane wielokrotnie przez przedsiębiorców postulaty wydłużenia czasu dostosowania i ujednolicenia terminów pojawiają się nagminnie. (…) Krajobraz miejski kształtuje się długo, dlatego optymalizacja czasu dostosowania poprzez wydłużenie przykładowo o dwa lata byłaby ukłonem w stosunku do tych podmiotów, które muszą się dostosować, a równocześnie nadal pozwoliłaby na stopniowe porządkowanie przestrzeni miejskiej”.

« back