Przewodniczący i wiceprzewodniczący

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W  ŁODZI

Tomasz Kacprzak

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Współdziałanie z komisjami:
 • Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
 • Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
 • Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
 • Komisja Rewizyjna

Tomasz Kacprzak – prawnik, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Radny od 2006 roku. Przewodniczył Radzie od 2007 do 2013 roku. Wybrany po raz trzeci na funkcję przewodniczącego rady. Zajmuje się m.in. finansami miasta, bezpieczeństwem mieszkańców oraz transportem miejskim.

WICEPRZEWODNICZĄCY

Paweł Bliźniuk

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Współdziałanie z komisjami:
 • Doraźna Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego
 • Doraźna Komisja ds. Rewitalizacji Miasta
 • Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
 • Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
 • Komisja Sportu i Rekreacji

Paweł Bliźniuk - samorządowiec, aktywnie zaangażowany w rewitalizację, członek zespołu Mia100 Kamienic, współtwórca budżetu obywatelskiego w Łodzi. Prywatnie fan muzyki rockowej i aktywnego spędzania czasu. Jego największą wadą jest pracoholizm.
   

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Klub Radnych Sojusz Lewicy Demokratycznej

Współdziałanie z komisjami:
 • Komisja Edukacji
 • Komisja Kultury
 • Komisja Nagród i Odznaczeń
 • Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Niewiadomska-Cudak – dokotr habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, wykładowca akademicki, radna IV, V, VI kadencji Rady Miejskiej w Łodzi. W VI kadencji była przewodniczącą Komisji Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej w Łodzi.
   

Krzysztof Stasiak

Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości

Współdziałanie z komisjami:
 • Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
 • Komisja Inwentaryzacyjna
 • Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
 • Komisja Rozwoju i Działalności Gospodarczej
 • Komisja Statutowa