Zielone Polesie

 

Zielone Polesie to program przygotowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej pod kierownictwem Anny Sokołowskiej, który obejmuje historyczną dzielnicę Wiązowa, czyli zachodnią część centrum Łodzi. Na program Zielone Polesie składa się modernizacja kilkunastu ulic w ulice-ogrody, uspokojenie ruchu, utworzenie nowych terenów zielonych, m.in. w formie parków kieszonkowych (pocket-park) oraz stworzenie warunków do realizacji nowych inwestycji mieszkaniowych.

 

W tym roku Zarząd Dróg i Transportu zrealizuje w ramach programu 9 inwestycji drogowych. Większość z nich zakłada budowę ulic-ogrodów, a w dwóch przypadkach podniesienie jakości przestrzeni i wprowadzenie zieleńców.

 

INWESTYCJE 2016 (orginal)

LEGENDA (orginal)

Do realizacji w pierwszej kolejności wybraliśmy te odcinki ulic, na których ruch jest najmniejszy a potencjał zmian największy. Pierwszym jest al. 1 Maja między ul. Wólczańską i Żeromskiego oraz początkowy odcinek ul. Wólczańskiej. Al. 1 Maja to projekt, który mieszkańcy zgłaszali do Budżetu Obywatelskiego, ale nie udało się dla niego zdobyć wystarczającej liczby głosów. Zostanie jednak zrealizowany w ramach programu Zielone Polesie.

PARKI KIESZONKOWE 3 (orginal)

Kolejną ulicą jest Pogonowskiego. Łodzianie zdecydowali w Budżecie Obywatelskim o dosadzeniu na niej drzew. My idziemy dalej, zwiększyliśmy budżet inwestycji i przebudujemy gruntownie ulicę na odcinku od ul. Legionów do Zielonej.

PARKI KIESZONKOWE 2 (orginal)

Zmienią się także odcinki ulic równoległych do Pogonowskiego, czyli Lipowa i Strzelców Kaniowskich. Wszystkie charakteryzują się tym samym: na wybranych odcinkach ruch na nich jest niewielki, a ich przekrój jest szeroki. To daje możliwość utworzenia na nich nie tylko woonerfów, ale pójścia jeszcze dalej i stworzenia ulic-ogrodów.

 

W systemie zaprojektuj-wybuduj będą realizowane w br. następujące inwestycje:

ul. Gdańska (odc.Zamenhofa-Kopernika)

ul. Kopernika (odc. Wólczańska-Gdańska)

ul. 6 Sierpnia (odc. Kościuszki - Gdańska)

ul. Więckowskiego (odc. Zachodnia - Gdańska)

ul. Pogonowskiego (odc. Legionów - 1 Maja, oraz odcinki 1 Maja-Więckowskiego i Więckowskiego-Zielona w amach BO)

ul. Lipowa (odc.1 Maja- Więckowskiego)

ul. 1 Maja (odc. Żeromskiego-Wólczańska)

ul. Wólczańska (odc. Próchnika-Więckowskiego)

ul. Strzelców Kaniowskich (odc. 1 Maja -Więckowskiego)

 

Założenia inwestycyjne:

 

Wprowadzenie nowej jakości w ulice Starego Polesia. Ulice będą miały charakter ciągów pieszo-jezdnych. Duży nacisku zostanie postawiony na zieleń i małą architekturę. Priorytetem będzie zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i cyklistów oraz uspokojenie ruchu. Nie przewiduje się zmniejszania liczby miejsc postojowych, tylko inne sposoby ich aranżacji w przestrzeni ulicy. Dodatkowo przewiduje się nowe oświetlenie. Wizytówką tych ulic ma być priorytet w kształtowaniu zieleni.

(w załączniku przykładowa realizacja z zagranicy, ul. Tompa w Budapeszcie)

 

W przypadku ulic: Więckowskiego i 6 Sierpnia przewidujemy remont nawierzchni - estetyzację oraz wprowadzenie nowych mebli (parkingi rowerowe, ławki etc, drzew oraz zieleńców).

 

Przewidywany koszt inwestycji w tym roku: ok. 10 milionów złotych.

 

W ramach programu Zielone Polesie kolejne inwestycje realizuje Wydział Gospodarki Komunalnej, czyli 6 parków kieszonkowych. Pierwszy powstaje przy ul. Strzelców Kaniowskich 34. Na kolejne będą sukcesywnie ogłaszane przetargi. Program Zielone Polesie zakłada powstanie kolejnych. Aby stworzyć niektóre z nich będziemy musieli nabyć lub zamienić się na nieruchomości, ponieważ nie wszystkie są własnością miasta. Aby stworzyć następne, musimy kolejne tereny uporządkować i na przykład rozebrać znajdujące się na nich budynki.

PARKI KIESZONKOWE 1 (orginal)

Przewidywany koszt inwestycji w tym roku: ok. 1,4 mln zł

 

Zarząd Zieleni Miejskiej urządził na Starym Polesiu kilkanaście skwerów i zieleńców. Posadził na nich przeszło 36 tysięcy krzewów i 40 drzew. Koszt inwestycji to 1,5 miln zł, w tym dofinansowanie WFOŚ w kwocie 400 tys. zł