Radni II Kadencji 1994-1998

Zbigniew Antoszewski

Iwona Bartosik

Teresa Binasiak

Krzysztof Błędniak

Waldemar Bohdanowicz

Karol Chądzyński

Henryk Czyżewski

Jacek Depczyński

Krzysztof Diduch

Jerzy Drążkiewicz

Bolesław Dzięgielewski

Bogusław Dzitko

Ryszard Golański

Dariusz Górecki

Marek Górski

Maciej Grubski

Krzysztof Grzywaczewski

Elżbieta Hibner

Krzysztof Honkisz

Piotr Jabłoński

Stanisław Januszewski

Adam Jarecki

Irena Jaros

Andrzej Jędrzejczak

Grzegorz Kacprzak

Marek Karwowski

Zbigniew Klajnert

Grażyna Korasiewicz

Ewa Kralkowska

Michał Król

Henryk Kwaśniewski

Józef Lelito

Krzysztof Lipiński

Krzysztof Łazowski

Grzegorz Łoboda

Mieczysław Malczyk

Józef Małkiewicz

Tadeusz Matusiak

Grzegorz Matuszak

Jacek Matuszewski

Kazimierz Michalewski

Wojciech Michalski

Józef Milecki

Wiesław Mordal

Ryszard Mróz

Lucjan Muszyński

Izolda Myślińska

Bogdan Niebrzydowski

Lech Nowak

Mirosław Nowak

Fabian Obzejta

Janusz Olszewski

Mirosław Orzechowski

Izabela Ożegalska

Grzegorz Palka

Marian Papis

Bolesław Parzyjagła

Paweł Pawlak

 

Sylwester Pawłowski

Jacek Piątkiewicz

Henryk Płuciennik

Marek Pyka

Maciej Rakowski

Cezary Rembowski

Grzegorz Rosiak

Witold Rosset

Maria Rudzka

Grażyna Siewiera

Henryk Władysław Skorek

Witold Skrzydlewski

Henryk Skwarka

Władysław Skwarka

Włodzimierz Stańczyk

Dorota Aleksandra Szafran

Czesław Szymczykiewicz

Innocenty Święcicki

Ewa Tomaszewska-Grzanek

Michał Tosiek

Krzysztof Tronczyński

Władysław Janusz Ułaniak

Wiesław Walczak

Józef Walczak

Wojciech Walczak

Mirosław Wieczorek

Tadeusz Wijata

Zbigniew Wilczyński

Elżbieta Zalewska-Szymańska

Zbigniew Żyndul