Radni III Kadencji 1998-2002

Robert Aleksandrzak

Bolesław Bartnik

Iwona Bartosik

Małgorzata Bartyzel

Teresa Binasiak

Iwona Boberska

Krystyna Burzyńska

Andrzej Cewiński

Karol Chądzyński

Urszula Chruślińska

Marek Czekalski

Barbara Czerkawska

Henryk Czyżewski

Zbigniew Domżał

Paweł Dziwisz

Zbigniew Gajewski

Marianna Garczyńska

Ryszard Golański

Dariusz Górecki

Rafał Górniak

Marek Górski

Krzysztof Honkisz

Jarosław Jagiełło

Elżbieta Jankowska

Andrzej Jędrzejczak

Tomasz Jochim

Marek Karwowski

Mirosława Kęblińska

Zbigniew Klajnert

Stanisław Klimczak

Grażyna Korasiewicz

Marek Kostanek

Zdzisława Kotulska-Hofmokl

Michał Król

Piotr Krzywicki

Agnieszka Kubacka

Robert Kwapis

Henryk Kwaśniewski

Marian Laskowski

Józef Lelito

Maciej Lenart

Adam Stefan Lepa

Krzysztof Lipiński

Katarzyna Lubnauer

Zbigniew Łęcki

Grzegorz Łoboda

Andrzej Maciejewski

Krzysztof Makowski

Edward Mamos

Mirosław Marcisz

Mirosława Matusiak

Tadeusz Matusiak

Grzegorz Matuszak

Marek Michalik

Wojciech Michalski

Bianka MagdalenaMikołajewska

Magdalena Morawska

Lucjan Muszyński

Izolda Myślińska

Lech Nowak

 

Mirosław Nowak

Fabian Obzejta

Mirosław Orzechowski

Izabela Ożegalska

Marian Papis

Paweł Pawlak

Sylwester Pawłowski

Anna Rakowska

Maciej Rakowski

Tomasz Rosłoński

Witold Rosset

Włodzimierz Sitek

Witold Skrzydlewski

Henryk Skwarka

Władysław Skwarka

Dorota Aleksandra Szafran

Ewa Tomaszewska-Grzanek

Włodzimierz Tomaszewski

Michał Tosiek

Wiesław Walczak

Mirosław Wieczorek

Mieczysława Wojciechowska

Krzysztof Wróbel

Włodzimierz Zajączkowski