Obsługa jednostek pomocniczych Miasta - osiedli

Obsługę organów jednostek pomocniczych Miasta - osiedli prowadzi Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury.

Dyrekcja Biura:

dyrektor - Grzegorz Justyński, tel. (42) 638 46 00;

p.o. zastępcy dyrektora - Katarzyna Luzyńczyk tel. (42) 638 46 00
p.o. zastępcy dyrektora - Hubert Zając, tel. (42) 638 41 80

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godziny 9.00 do 12.00 oraz od godz. 14.00 do 17.00.

Zadania Biura:

1. obsługa organów jednostek pomocniczych miasta;

2. przygotowywanie projektów decyzji organów miasta oraz analiz i informacji w zakresie spraw dotyczących jednostek pomocniczych miasta;

3. przygotowywanie i przeprowadzanie wyborów do rad jednostek pomocniczych miasta oraz referendów w sprawie odwołania organów uchwałodawczych tych jednostek.

 

Obsługa jednostek pomocniczych Miasta - osiedli realizowana jest przez następujących pracowników Biura:

Lp.

Imię i nazwisko

pracownika

Miejsce świadczenia obsługi

Telefon, e-mail

1.       

Justyna Szondelmajer

 

Bałuty,

ul. Zachodnia 47,p. 134

638-51-86   j.szondelmajer@uml.lodz.pl

2.       

Paulina Kozoris

 

Bałuty,

ul. Zachodnia 47,p. 134

638-51-86 p.kozoris@uml.lodz.pl

3.       

Jadwiga Mokrowska

 

Bałuty,

ul. Zachodnia 47,p. 128

638-51-82 j.mokrowska@uml.lodz.pl

4.       

Ewa Karwowska

Górna,

al. Politechniki 32,p.109

638-56-00   ewa.karwowska@uml.lodz.pl

5.       

Małgorzata Talar

Górna,

al. Politechniki 32,p.109

638-56-00 m.talar@uml.lodz.pl

6.       

Dorota Dudkiewicz

Polesie,

ul. Krzemieniecka 2a,p. 115

638-52-61   d.dudkiewicz@uml.lodz.pl

7.       

Katarzyna Pawlic

Polesie,

ul. Krzemieniecka 2a, p. 115

638-52-62   k.pawlic@uml.lodz.pl

8.       

Iwona Lasota

Polesie,

ul. Krzemieniecka 2a, p. 115

638-52-53   i.lasota@uml.lodz.pl

9.    

Damian Redlicki

Śródmieście,

ul. Piotrkowska 115, p. 5

638-40-93   d.redlicki@uml.lodz.pl

 10.   Piotr Walczak

Śródmieście,

ul. Piotrkowska 115, p. 5

638-40-93 p.walczak@uml.lodz.pl

11.    

Marta Kupczyk

 

Widzew,

al. Piłsudskiego 100, p. 29

638-54-69   ma.klemba@uml.lodz.pl

 

 

Obsługę prawną świadczą:

 1. mecenas Urszula Onak-Mirowska
  Miejsce świadczenia obsługi prawnej:
  al. Politechniki 32, p. 113, tel.: + 48 (42) 638 56 33
  Terminy dyżurów:         
  poniedziałek: 8.00 - 12.00
  wtorek: 10.00 - 17.00
  środa: 8.00 - 16.00
  piątek: 10.00 - 16.00

 2. mecenas Urszula Dłabich
  Miejsce świadczenia obsługi prawnej: ul. Sienkiewicza 5, pokój 430. tel. +48 42 638-43-29
  Terminy dyżurów:
  poniedziałek: 10-16
  wtorek: 8-16
  środa: 8-16
  piątek: 9-12

 3. mecenas Aleksandra Oszczęda-Gaj
  Miejsce świadczenia obsługi prawnej: ul. Piotrkowska 104, pokój 380. tel. +48 42 638-53-68
  Terminy dyżurów:
  poniedziałek: 8-14
  wtorek: 9-14
  środa: 8-16
  czwartek: 8-14

Obsługa prac Miejskiej Komisji Wyborczej do spraw jednostek pomocniczych Miasta Łodzi wykonywana jest przez Justynę Kwiatkowską-Zubiel:
ul. Piotrkowska 115 p.5 II piętro, tel.: + 48 (42) 638 40 93;
e-mail: justyna.kwiatkowska@uml.lodz.pl