Kalendarium samorządowe

date time event location
2017-07-01
sobota
2017-07-02
niedziela
2017-07-03
poniedziałek
08:30 Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej sala nr 106 B
11:00 Komisja Sportu i Rekreacji sala nr 106 B
13:30 Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej sala nr 106 B
17:00 Zespół Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Duża Sala Obrad
2017-07-04
wtorek
09:15 Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej sala nr 106 B
12:00 Komisja Inwentaryzacyjna sala nr 382, blok F, III piętro
12:30 Komisja Ładu Społeczno-Prawnego - siedziba Straży Miejskiej Łodzi przy ul. Kilińskiego 81
14:00 Komisja Edukacji sala nr 106 B
17:00 Zespół Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego Duża Sala Obrad
2017-07-05
środa
08:30 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej sala nr 106 B
08:45 Komisja Rewizyjna sala nr 102 B
08:45 Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Mała Sala Obrad
09:00 LIV sesja Rady Miejskiej Duża Sala Obrad
2017-07-06
czwartek
17:00 Zespół Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego sala nr 106 B
2017-07-07
piątek
09:00 Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta sala nr 106 B
2017-07-08
sobota
2017-07-09
niedziela
2017-07-10
poniedziałek
17:00 Zespół Doraźnej Komisji ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego sala nr 106 B
2017-07-11
wtorek
2017-07-12
środa
2017-07-13
czwartek
17:00 Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego sala nr 106 B
2017-07-14
piątek
2017-07-15
sobota
2017-07-16
niedziela
2017-07-17
poniedziałek
11:00 Komisja Nagród i Odznaczeń - posiedzenie przeniesione na dzień 31.07.2017 r. sala nr 106 B
12:30 Doraźna Komisja ds. Partycypacji Społecznej i Budżetu Obywatelskiego sala nr 106 B
2017-07-18
wtorek
2017-07-19
środa
2017-07-20
czwartek
2017-07-21
piątek
2017-07-22
sobota
2017-07-23
niedziela
2017-07-24
poniedziałek
2017-07-25
wtorek
2017-07-26
środa
2017-07-27
czwartek
2017-07-28
piątek
2017-07-29
sobota
2017-07-30
niedziela
2017-07-31
poniedziałek
11:00 Komisja Nagród i Odznaczeń sala nr 106 B