Miasta partnerskie Łodzi

barreiro mini (orginal) Chemnitz (orginal) Iwanowo (orginal) Kaliningrad (orginal)
kanton kwadrat (orginal) Lwów (orginal) Lyon (orginal) Minsk (orginal)
Murcia (orginal) Odessa (orginal) Chengdu miasto partnerskie (orginal) Orebro (orginal)
Puebla (orginal) Rustawi (orginal) Stuttgart (orginal) Szeged (orginal)
Tampere (orginal) Tel-Aviv (orginal) Tjanjin (orginal) Wilno (orginal)


mapa miast partnerskich (orginal)

25 lat współpracy partnerskiej z Mińskiem

Plakieta Euriopy