Kaliningrad

 

kaliningrad (orginal)

KALININGRAD - W SKRÓCIE


KALININGRAD - stolica obwodu kaliningradzkiego - eksklawy Rosji, graniczącej z Polską i Litwą. Jedno z największych miast portowych na świecie. Leży nad morzem Bałtyckim u ujścia rzeki Prełogi.

Posiada rozwiniętą sieć transportową: kolejową, samochodową, morską, rzeczną oraz lotniczą. Województwo kaliningradzkie jest zagłębiem w wydobyciu bursztynu, na jego terytorium znajduje się ponad 90% światowych zapasów tego minerału, dlatego nazywane jest bursztynowym krajem. Zamieszkuje je ponad 426 tys. mieszkańców.

Miasto partnerskie Łodzi od 2002 roku. (umowa partnerska >>>)

Obecnie Merem miasta jest Aleksander Yaroshuk.

Oficjalna strona miasta www.klgd.ru

Strona turystyczna miasta: http://www.tourismkaliningrad.ru/


 

HISTORIA

Miasto zostało założone w 1255 r. przez Krzyżaków na cześć pruskiego króla Przemysła Ottokara II. Kaliningrad wszedł w skład państwa Krzyżackiego, stając się stolicą diecezji sambijskiej. Zakon przystąpił do rozbudowy miasta po ostatecznym podbiciu Prus. W XV w. Król Polski Kazimierz IV Jagiellończyk utworzył województwo, którego stolicą został Królewiec i włączył je do Polski. Województwo przestało istnieć gdy miasto zostało odbite przez wojska krzyżackie. Po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego miasto stało się stolicą Prus Książęcych, zależnych od króla polskiego jako lenno. W XVII w. Prusy Książęce przeszły pod władzę elektorów Brandenburgii, a w 1657r. uzyskały pełną niezależność od I Rzeczypospolitej. Fryderyk Wilhelm I wydał w 1724r. Reglament Ratuszowy scalił trzy miasta; Stare Miasto, Knipawę i Lipnik w jedno miasto Królewiec. Miasto otrzymało wówczas nowy herb. Od 1757r. do 1763r. Królewiec został wcielony do Rosji. W 1945r. po krwawym oblężeniu, miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną. Po wcieleniu do ZSRR Królewiec przemianowano na Kaliningrad.


KULTURA

Z okresu II wojny światowej Królewiec wyszedł na tyle okaleczony, iż obecny Kaliningrad niewiele przypomina swego poprzednika. Do najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc należą m.in. katedra na wyspie Knipawie (Ostrov Kanta), z muzeum i mauzoleum Immanuela Kanta, miejskie fortyfikacje wraz z Muzeum Bursztynu, kościoły z przełomu XIX/XX w. - dawne ewangelickie: kościół królowej Luizy (teatr lalek), obecnie prawosławne kościoły w dzielnicach Ponarth i Rosenau, św. Krzyża na Lomse i Chrystusa (dom kultury); dawny katolicki kościół Św. Rodziny (filharmonia), św. Wojciecha (biura) i św. Antoniego (przebudowany na cele świeckie) ; gotycki kościół w Judytach (obecnie prawosławny). W Kaliningradzie znajdują się też muzea historii, malarstwa a także unikalne Światowe Muzeum Oceaniczne. Miasto jest też siedzibą teatrów i bibliotek oraz jednym z największych centrów przemysłu maszynowego   w Rosji.

EDUKACJA
W mieście znajduje się 21 wyższych uczelni m.in. Rosyjski Uniwersytet Państwowy im. Immanuela Kanta, Bałtycka Akademia Państwowa, Kaliningradzki Państwowy Uniwersytet Techniczny, Bałtycki Instytut Wojskowo-Morski.

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA
Porozumienie o współpracy między Łodzią a Kaliningradem zostało podpisane  w dniu 6 marca 2002 roku.  Współpraca dotyczy: wymian kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i biznesowych.


 

Kaliningrad