Kanton

kanton miasto partnerskie (orginal)

KANTON - w skrócie


K A N T O N (Guangzhou) jest miastem w południowych Chinach, będącym stolicą prowincji Guangdong. Obszar metropolitalny zamieszkuje ok. 12 mln osób. To wielki port morski i śródlądowy w delcie Rzeki Perłowej, ważny ośrodek handlowy i przemysłowy (rozwinięty przemysł elektroniczny, maszynowy, hutniczy, chemiczny i samochodowy) oraz węzeł komunikacyjny (lotnisko międzynarodowe Baiyun). Kanton stanowi duży ośrodek kulturalny i naukowy, posiada liczne szkoły wyższe.

Kanton jest 3 najważniejszym ośrodkiem przemysłowym i naukowym w Chinach.

Łódź jest jedynym miastem w Polsce, które weszło w poczet miast partnerskich Kantonu.


Intensyfikacja kontaktów Łodzi z Kantonem rozpoczęła się w 2010 r. podczas misji inwestycyjnej organizowanej przez PAIiIZ, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi.

Nawiązano relacje z polskimi służbami konsularnymi w tym mieście, które wspierają Łódź w promowaniu jej proinwestycyjnego charakteru.

Chęć nawiązania bliższych relacji z Łodzią Kanton wyraził w 2013 r. podczas I Forum Regionów Polska-Chiny w Gdańsku.

Wizyta delegacji z Kantonu kwietniu 2013 r. potwierdziła chęć intensyfikacji kontaktów oraz podpisania listu intencyjnego pomiędzy obydwoma miastami z wyraźnym zaznaczeniem dążenia do ustanowienia relacji miast partnerskich.

Podpisanie listu intencyjnego nastąpiło w czerwcu 2013 r. podczas oficjalnej wizyty przedstawicieli Łodzi w Kantonie.

 

UCHWAŁA NR LXXXVII/1801/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie współpracy Miasta Łodzi z Miastem Kanton w Chińskiej Republice Ludowej >>>

Umowa o współpracy partnerskiej miast Łódź (Rzeczpospolita Polska) i Kantonu (Guangzhou) (Chińska Repubika Ludowa) >>>


2017

W dniach 13 – 16 maja 2017 r. odbyło się Seminarium akademickie i rewitalizacyjne w Kantonie oraz spotkania akademickie dla przedstawicieli uczelni łódzkich.

Przedstawiciele Urzędu Miasta Łodzi oraz reprezentanci uczelni łódzkich wzięli udział w seminarium akademickim zorganizowanym przez Bibliotekę Kantońską. Podczas seminarium łódzkie uczelnie zaprezentowały swoją ofertę dla potencjalnych kandydatów na studia w łódzkich uczelniach. Ponadto uczelnie przedstawiły swoje bazy dydaktyczne, oferty wymiany dla studentów zagranicznych, ofertę wymiany profesorów oraz możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych.

Kanton1 (orginal)

Podczas seminarium akademickiego nawiązano kontakty z:

 • Jinan University
 • Dongguan University
 • Guilin University of Technology
 • Guangdong University
 • School of Architecture, South China University of Technology
 • Sun Yat Sen University

Podczas seminarium rewitalizacyjnego przedstawione zostały prezentacje:

 • Pana Krzysztofa Piątkowskiego, Wiceprezydenta Miasta Łodzi
 • Pana Profesora Hu Gang, Dyrektora Biura Kantońskiego ds. Rewitalizacji i Transformacji
 • Pana Łukasza Majchrzaka – Smart Engineering Cluster z Łodzi
 • Pana Jozefa Ho – dziennikarza, autora artykułu - ,,Łódź, Polski Manchester”
 • Politechnikę Łódzką, Uniwersytet Medyczny oraz AHE

Kanton4 (orginal)

Seminarium rewitalizacyjne było doskonałą okazją do przedstawienia Łodzi pod kątem zrealizowanych projektów rewitalizacyjnych w zakresie rewitalizacji architektoniczno – urbanistycznej, funkcjonalnej i społecznej. Przedstawione projekty rewitalizacyjne w Kantonie dały możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy miastami, których przedstawiciele zadeklarowali wspólne wsparcie przy przyszłych projektach w tej dziedzinie. Miasto Kanton wdrożyło już wiele projektów rewitalizacyjnych, przeciwdziałających degradacji przestrzeni zurbanizowanej a tym samym poprawiających środowiska zamieszkania mieszkańców. Ponadto Miasto Kanton zadeklarowało również wsparcie przy realizacji przedsięwzięcia jaką będzie wystawa EXPO w Łodzi.

Kanton2 (orginal)

Ponadto uczelnie odwiedziły:

 • Shenzhen Science&Industry Park Corporation
 • Mindray Bio-medical Electronics Co.Ltd

Podczas niniejszych spotkań uczelnie zapoznały się z nowoczesnymi rozwiązaniami implementowanymi w Instytucie Shenzhen, sposobach finansowania badań naukowych oraz patentowania wynalazków. W firmie Mindray zaprezentowany został nowoczesny sprzęt medyczny, który jest używany w placówkach medycznych na całym świecie. Zarówno Park Shenzhen, jak i firma Mindray są zainteresowane współpracą z łódzkimi uczelniamioraz wymianą doświadczeń w dziedzinie nowych technologii.

Kanton3 (orginal)

Dodatkowo odbyło się spotkanie z Wiceburmistrzem Kantonu, podczas którego zadeklarowano chęć rozwijania współpracy akademickiej. Ponadto omówione zostały kwestie udziału przedstawicieli Kantonu w łódzkim forum miast partnerskich poświęconemu tematyce: „Zarządzanie Centrami Miast, w aspekcie renowacji zabytków, jak i zrównoważonego rozwoju gospodarczo – społeczno – kulturalnego, mającego na celu uczynienie centrów miast miejscami atrakcyjnymi do życia”.


 

III Regionalne Forum Polska - Chiny

chiny (szerokość: 431px)

Na III Regionalne Forum Polska-Chiny przyjechało do Łodzi ponad pół tysiąca przedsiębiorców i przedstawicieli władz samorządowych. Przy okazji dyskusji i paneli toczą się rozmowy na temat wymiany gospodarczej, naukowej i kulturalnej oraz podpisywane są porozumienia o współpracy. Na forum przyjechał minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, a władze Łodzi i województwa reprezentowali: prezydent Hanna Zdanowska i marszałek Witold Stępień.
Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Daria Lipińska-Nałęcz podpisała dokumenty ułatwiające wymianę studentów między polskim uniwersytetami a uczelniami w prowincji Henan, co ma również znaczenie dla Uniwersytetu Łódzkiego i naszego miasta, które bardzo blisko współpracuje już z miastem Chengdu. Oba ośrodki łączy kolej cargo, a wczoraj Chińczycy otworzyli w Łodzi swoje biuro i oficjalne przedstawicielstwo.


Goście z Kantonu

19 października 2015 r.

chiny (orginal)

Łódź odwiedziła delegacja z Kantonu. Celem wizyty jest wymiana doświadczeń i praktyk, głównie dotyczących systemu opieki dla osób starszych oraz dzieci, pielęgniarstwa i rehabilitacji.

Delegacja weźmie udział w spotkaniach w Domu Wielopokoleniowym Bednarska, Domu Pomocy Społecznej oraz na Uniwersytecie III Wieku w Łodzi.

Jest to druga wizyta przedstawicieli Kantonu w Łodzi w tym roku. Poprzednia delegacja uczestniczyła w III Regionalnym Forum Polska - Chiny (28-30 czerwca 2015 r.)

 


III Forum Miast Partnerskich
2015-09-09

W dn. 9-10 września 2015 r. miało miejsce III Forum Miast Partnerskich, poświęcone tematyce rewitalizacji w centrum miasta. Goście z Lyonu, Stuttgartu, Szegedu i Tampere mówili o swoich doświadczeniach w zakresie rewitalizacji i ożywiania centrów miast. Uczestnicy Forum mieli okazję wziąć udział w Kongresie Urbanistyki Polskiej "Powrót do Centrum", zorganizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Przy tej okazji specjaliści z całej Europy wymienili swoje doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji, zwiedzili Łódź i zapoznali się z projektem starań Łodzi o EXPO 2022.
Swojego poparcia tej kandydaturze udzieli dyplomaci z Francji i Finlandii.

Materiał w sprawie poparcia starań Łodzi o EXPO z Forum: