Lwów

 

lwow (orginal)

LWÓW - W SKRÓCIE


LWÓW - największe miasto w zachodniej części Ukrainy leżące nad rzeką Pełtwią, zamieszkane przez 850 tysięcy mieszkańców. Stolica obwodu lwowskiego. Ośrodek naukowy, kulturalny i przemysłowy. Posiada rozwinięty przemysł samochodowy, maszynowy, elektrotechniczny, chemiczny, spożywczy, włókienniczy, odzieżowy. Lwów jest ważnym węzłem kolejowym i drogowym. Ma także port lotniczy.

Miasto partnerskie Łodzi od 2003 r. (umowa partnerska >>> )

Merem miasta jest Andrij Sadowyj

Oficjalna strona miasta http://www.lviv.ua/

Filmy promujące Lwów: http://www.youtube.com/watch?v=S1YkmuKKtqM&feature=player_embedded#at=54

 i http://ct.lviv.ua/pl/video/

 


HISTORIA

Pierwsze wzmianki o terenach, na których założono Lwów znalazły się w najstarszej kronice ruskiego kronikarza Nestora w 981r. W 1256r. książę Daniel I Halicki z dynastii Rurykowiczów założył gród obronny, który nazwał Lwów, na cześć swojego syna Lwa. Dzięki korzystnemu położeniu geograficznemu - miejsce łączące szlaki handlowe z Morza Czarnego, Kijowa, wschodniej i zachodniej Europy, Bizancjum i portów Morza Bałtyckiego - Lwów bardzo szybko zaczął się rozwijać. W 1339 po bezpotomnej śmierci ostatniego władcy Bolesława Trojdenowicza z dynastii Piastów Mazowieckich Lwów został odziedziczony przez jego wuja Kazimierza III Wielkiego. W 1356r. otrzymał prawa magdeburskie, a w 1658r. prawa szlacheckie. Miasto przetrwało wiele najazdów m.in. Turków i Tatarów, jednak w 1704 zostało zajęte i splądrowane przez Szwedów. Upadł mit o niezdobytej twierdzy. Od 1772r. do 1918r. ośrodek administracyjny austriackiego Królestwa Galicji i Lodomerii. Po upadku monarchii austrowęgierskiej rozpoczęły się walki w obronie Lwowa. W okresie międzywojennym Lwów był siedziba władz wojewódzkich, stanowiąc jednocześnie niezwykle ważny ośrodek gospodarczy i naukowo-kulturalny Rzeczpospolitej. Na podstawie zdradzieckiego paktu Ribbentrop- Mołotow (1939r.) Lwów znalazł się w granicach Związku Radzieckiego. Od sierpnia 1991r. Lwów jest miastem Niepodległego Państwa Ukrainy.

W 1998r. historyczne centrum miasta i sobór św. Jury zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W 2006 roku świętowano 750-lecie powstania miasta.

KULTURA

Lwów był i jest miastem wielu kultur. Tutaj żyją i pracują przedstawiciele narodowości ukraińskiej, polskiej, niemieckiej, żydowskiej i rosyjskiej. W XIX wieku Lwów był obok Krakowa polskim ośrodkiem intelektualnym cieszącym się od 1870 swobodą rozwoju polskiej i ukraińskiej kultury i nauki w dość liberalnym zaborze austriackim. Tu mieszkali znani pisarze i poeci tacy jak Aleksander Fredro, Seweryn Goszczyński, Leopold Staff, Jan Kasprowicz, Jan Zahradnik, Gabriela Zapolska, Maria Konopnicka, Maryla Wolska, Beata Obertyńska i wielu innych. We Lwowie działała prężna instytucja naukowa - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, która oprócz bogatej w zbiory biblioteki posiadała także własne wydawnictwo. Wychodziło tutaj wiele lokalnych gazet, wydawnictw i czasopism drukowanych nie tylko w języku polskim, ale także niemieckim, ukraińskim czy jidysz. Dla uszanowania literackiej przeszłości miasta, co roku odbywają się Targi Książki. W 1929 roku we Lwowie założono młodzieżową "Grupa Artes" znaną ze swych pokazów w Paryżu i w całej Europie. Jej prace reprezentowały takie nurty jak futuryzm, kubizm, nowa obiektywność czy surrealizm. Ruch współpracował z wieloma awangardowymi artystami i muzykami. "Grupa Artes" dała trzynaście pokazów m.in. w Warszawie, Krakowie, Łodzi i we Lwowie. II wojna światowa położyła kres działalności grupy. W 1842 został otwarty Teatr Skarbkowski, trzeci, co do wielkości gmach w ówczesnej Europie Środkowej. W 1903 otwarto wspaniały gmach opery, wzorowanej na wiedeńskiej. Najbardziej godnymi uwagi galeriami i muzeami są Lwowska Galeria Sztuki, Muzeum Religii (dawniej Muzeum Ateizmu) i Muzeum Narodowe (dawniej Muzeum Przemysłu). Lwów jest religijnym centrum całej Ukrainy i jedynym miejscem na świecie gdzie na stałe przebywa dwóch kardynałów. Miasto posiada 19 kościołów, 12 cerkwi i 2 klasztory. Lwów zajmuje pierwsze miejsce na Ukrainie pod względem liczby historycznych zbytków. W architekturze miasta można znaleźć wiele europejskich stylów - są tu budynki z okresu renesansu, baroku, klasycyzmu.

Nieodłącznym elementem Lwowa jest Festiwal Kawy. Lwów swoje dzieje z kawą rozpoczął pod koniec XVII wieku. Wraz z upływem czasu w mieście powstawało coraz to więcej kawiarenek, w których zarówno mieszkańcy jak i turyści mogą odetchnąć przy filiżance kawy. Można, zatem uznać, że Lwów jest Stolicą Kawy, a dla wszystkich miłośników kawy, co roku organizowany jest festiwal pt." Napij się kawy we Lwowie". Podczas festiwalu każdy może spróbować kawy według tradycyjnego przepisu mieszkańców Lwowa.

EDUKACJA

Lwów to wielki ośrodek naukowo- kulturalny: znajdują się tam znane na całym świecie: 3 uniwersytety, 8 instytutów Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, 11 uczelni wyższych i ponad 40 jednostek naukowo-badawczych. Tradycje naukowe Uniwersytetu Lwowskiego sięgają XVI w. Miał on znaczącą pozycję w Europie Środkowej w dziedzinie nauk humanistycznych i matematycznych.

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Lwów posiada liczne kontakty międzynarodowe i dużą liczbę miast partnerskich. W 1999 roku współpracę rozpoczęły Akademia Sztuk Pięknych z Łodzi i Akademia Kultury we Lwowie oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego. Organizowane są konkursy dla projektantów ubioru w oparciu o łódzkie tekstylia.

Umowa o współpracy między miastami podpisana została w listopadzie 2003 r.


2016

W lipcu 2016 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Zrozumieć obie strony - wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie". Jest on realizowany także w Łodzi. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu RITA - Przemiany w regionach Fundacji Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest wsparcie trzeciego sektora i władz samorządowych we Lwowie w zakresie wzajemnej współpracy i zwiększania aktywności społecznej mieszkańców oraz zwiększenie poziomu świadomości młodzieży szkolnej i mieszkańców miasta na temat korzyści, jakie płyną z transportu rowerowego.

W ramach projektu chcemy podzielić się swoim doświadczeniem z ukraińskim Partnerem w sferze współpracy NGO i władz samorządowych dotyczącej polityki rowerowej i transportu zrównoważonego.

W jego ramach zaplanowano:

- warsztaty dla ukraińskich radnych i przedstawicieli NGO z tematyki: współpraca i komunikacja z władzami miasta, sposoby i metody zwiększania aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta; podnoszenie świadomości wpływu na infrastrukturę miasta i bezpieczeństwa ruchu rowerowego w mieście (uczniowie); angażowanie wolontariuszy (21-24.07.2016)

- wizytę w Polsce ukraińskich radnych i przedstawicieli NGO w celu transferu wiedzy i dzielenia się dobrymi praktykami w sferze współpracy NGO z władzami i angażowania mieszkańców do brania udziału w konsultacjach społecznych (22-25.08.2016)

- opracowanie i udostępnienie: modelu współpracy NGO-władze miasta, scenariusze zajęć w szkołach, kompendium wiedzy na temat metod i sposobów zwiększania zaangażowania mieszkańców miasta) i organizacja warsztatów w lwowskich szkołach (wrzesień 2016-marzec 2017)

- organizację pikniku podsumowującego projekt we Lwowie (kwiecień 2017)

W projekt zaangażowani są również radni Rady Miejskiej w Łodzi i Miejskiej Rady Lwowa. Radne Małgorzata Moskwa-Wodnicka i Urszula Niziołek-Janiak odbyły spotkania we Lwowie. - To były ciekawe dyskusje i wymiana doświadczeń z przedstawicielami ukraińskich organizacji pozarządowych i urzędu miasta. Dyskutowaliśmy również o budżecie obywatelskim - relacjonuje Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

-  Czy wiecie, że każdy radny we Lwowie ma pulę pieniędzy do wydania na wsparcie dla potrzebujących pomocy mieszkańców? I że w tym roku pierwszy raz dzięki radnemu z ngo będzie tu budżet obywatelski? A o tym, że w urzędzie wiszą tabliczki "Rada miasta. Wydział Planowania przestrzennego"? - pyta Urszula Niziołek-Janiak.

Realizatorami projektu są Fundacja Normalne Miasto Fenomen i Lwowskie Stowarzyszenie Rowerowe.

źródło: http://fundacjafenomen.pl/aktualnosci/zrozumiec-obie-strony-we-lwowie

fot. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Urszula Niziołek-Janiak

 

 


2015

4 - 6 września 2015r.  - IV Polsko-Ukraiński Festiwal Partnerstwa Lwów 2015 służący nawiązaniu bliższej współpracy oraz promocji polskich miast partnerskich, które z Lwowem współpracują. Występom artystycznym towarzyszyły seminaria i warsztaty.
Organizatorami IV Polsko-Ukraińskiego „FESTIWALU PARTNERSTWA", podobnie jak i poprzednich edycji, były Konsulat Generalny RP we Lwowie, Lwowska Państwowa Administracja Obwodowa, Lwowska Rada Obwodowa i Lwowska Rada Miejska. Tegoroczny Festiwal Partnerstwa był realizowany wspólnie z III Kongresem Kultury Partnerstwa Wschodniego.
W ciągu 3 dni festiwalu na scenie letniej, a także w pomieszczeniach lwowskich instytucji kulturalnych polskie samorządy miały możliwość prezentacji swoich „wizytówek kulturalnych" tj.: koncertów, spektakli, wystaw, performance itp. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. reprezentanci regionów podkarpackiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego.
W Festiwalu wzięła udział Politechnika Łódzka, promująca Łódź Akademicką. Przy okazji Festiwalu, przedstawiciele Politechniki nie tylko wzięli udział w oficjalnej jego części, ale także odwiedzili swoich lwowskich partnerów: Politechnikę Lwowską oraz Uniwersytet im. Iwana-Franki. Podczas spotkań udało się omówić najważniejsze punkty współpracy związane z wdrożeniem nowego programu Erasmus+, który przewiduje uczestnictwo ukraińskich uczelni w wymianie studenckiej, finansowanej ze środków unijnych.

l (orginal)

 

2015-02-16 - Forum Europa-Ukraina

Podczas trzydniowego spotkania w naszym mieście gościło 400 uczestników z Ukrainy, UE, Rosji, krajów sąsiedzkich i USA, wśród nich przedstawiciele rządów, polityki, biznesu, samorządów, międzynarodowych organizacji i ośrodków analitycznych. Zaplanowano spotkania z kluczowymi postaciami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ministrami, parlamentarzystami, reprezentantami organizacji międzynarodowych, najważniejszych firm i ekspertami.
Debaty Forum Europa-Ukraina 2015 skoncentrowały się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy oraz wykorzystania własnych zasobów naturalnych i możliwości ośrodków regionalnych, we współpracy z partnerami z Polski i państw-członków Unii Europejskiej. Przedmiotem raportów, dyskusji panelowych i prezentacji Forum były procesy przystosowawcze w okresie stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, bezpieczeństwo energetyczne i reformy gospodarcze. Rozpatrzone zostały uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i kształtowania odpowiedzialności społeczeństwa za sprawy państwa. Poruszono również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji w Pałacu Poznańskiego Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zwróciła uwagę, że Łódź jest przykładem miasta gdzie ludzie różnych kultur, intensywnie z sobą współpracowali tworząc przemysłowe centrum Polski.
Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, witając gości podkreślił, że współpraca między Łodzią a miastami ukraińskimi trwa nieprzerwanie od początku lat 90-tych. To współpraca zarówno gospodarcza jak i na poziomie samorządowym, dlatego to właśnie Łódź jest doskonałym miejscem dla organizacji tego typu konferencji.
Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, podkreślał z kolei, że historia Ukrainy ostatnich 20 lat jest podobna do historii Europy: pełna wzlotów, poszukiwania dróg rozwoju, nie brakuje w niej także trudnych momentów. Jego zdaniem jednym z głównych celów konferencji jest poszukiwanie dróg zapobiegania dalszej eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy.
Organizatorami konferencji byli Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Miasto Łódź oraz Województwo Łódzkie.
Źródło informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/viii-forum-europa-ukraina

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji:

Lwów