Odessa

odessa (orginal) odessa2 (orginal) odessa3 (orginal)

ODESSA - W SKRÓCIE


ODESSA -miasto nad Morzem Czarnym, największy port morski Ukrainy, duże centrum wypoczynkowe, uzdrowiskowe, kulturalne i naukowe. Odessa liczy sobie około 1 mln mieszkańców. 

Miasto partnerskie Łodzi od 1993 roku ( umowa partnerska >>> )

Merem miasta jest Gennadiy Turkhanov

Oficjalna strona miasta: http://www.odessa.ua/

Strony turystyczne miasta: http://www.odessa360.net/  i http://www.odessatourism.in.ua/

Film promujący Odessę: http://www.odessa.ua/ru/movie/

* Tłumaczenie filmu Odessa >>>


HISTORIA

Według legendy nazwa Miasta pochodzi od starożytnej kolonii greckiej Odessos. Znaleziska archeologiczne potwierdzają, że obszar dzisiejszej Odessy zamieszkiwano od starożytności, a mieszkańcy tego terytorium byli silnie związani z obszarem Morza Śródziemnego. W średniowieczu obszar ten przechodził z rąk do rąk, znajdując się kolejno pod władaniem Pieczyngów, Połowców, Złotej Ordy, Chanatu Krymskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Złotej Ordy. Pierwsza pisemna wzmianka o osadzie na terytorium dzisiejszej Odessy pochodzi z roku 1415 i odnosi się do tatarskiej osady portowej o nazwie Kaczubeiow, która później została przemianowana na Hadżibej. Po pokoju w Jassach (1791), kończącym VI wojnę rosyjsko-turecka Odessa znalazła się pod panowaniem Rosji.
W 1795 r., zgodnie z dekretem cesarzowej Katarzyny II, w miejscu portu Hadżibej założono port wojenno-handlowy Odessa. Przy budowie miasta kluczową rolę odegrali emigranci z ogarniętej rewolucją Francji (dziś patroni głównych ulic śródmieścia), przede wszystkim książę Armand-Emanuel Richelieu de La Porte, generał Louis Alexandre Andranault Langeron i Joseph Deribas.
Wiek XIX był dla Odessy okresem intensywnego rozwoju spowodowanego eksportem zboża. Liczba mieszkańców wzrosła z 9 tys. w 1803 r. do 500 tys. w 1904 r. Osadnicy, przybywający z całego Imperium Rosyjskiego, Bałkanów i Grecji do miasta, stworzyli tu niebywały tygiel kulturowy. W 1865 r. do Odessy dotarła kolej - najpierw poprowadzono linię do Bałty, a w 1870 r. - do Kijowa. Przed rewolucją działało tu około 500 przedsiębiorstw.
Dojście bolszewików do władzy spowodowało kryzys i masową emigrację mieszkańców miasta. W latach II wojny światowej, aż do wyzwolenia Miasta przez Armię Czerwoną w kwietniu 1944 r. Odessę okupowali Rumuni. Po odbudowaniu zniszczeń wojennych miasto zaczęło się szybko rozwijać. Druga połowa XX wieku przyniosła znaczne zmiany w strukturze etnicznej ludności miasta: z Odessy masowo emigrowali Żydzi. Wielu z nich zamieszkało później w Nowym Jorku w okolicach Brighton Beach, tworząc tam tzw. „Małą Odessę".

Obecnie miasto liczy sobie ponad milion mieszkańców i jest bazą ukraińskiej marynarki wojennej i floty rybackiej. Jest również ważnym ośrodkiem rozwijającego się przemysłu stoczniowego, rafineryjnego, chemicznego i żywnościowego.

KULTURA

Współczesna Odessa jest bardzo popularna wśród turystów. Gości z całego świata przyciąga tu ciepły klimat, piękne piaszczyste plaże i niepowtarzalna wielokulturowa atmosfera. Dzięki filmowi „Pancermik Potiomkin" miasto kojarzy się ze Schodami Potiomkinowskimi, łączącymi port z miastem.

Atrakcją turystyczną Odessy jest wspaniała XIX-wieczna architektura, w której widoczne są wpływy grecko-bizantyjskie, włoskie, francuskie, żydowskie, ormiańskie. Najwięcej zabytków, m.in. odsłonięte fragmenty pozostałości osady greckiej z VI-V w p.n.e, pałac Woroncowów, pałac Beliny-Brzozowskiego, siedziba Rady Miasta, pomniki księcia Richelieu i Puszkina, skupionych jest w okolicach wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Bulwaru Nadmorskiego. Miłośnicy muzeów również z pewnością nie zawiodą się ofertą Odessy: działa tu około 20 instytucji tego typu, m.in. Muzeum Floty, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Sztuki Wschodu i Zachodu,. Miasto oferuje szeroki wachlarz wydarzeń kulturalnych, w tym przyciągające co roku setki turystów Festiwal humoru i satyry Jumorina i Dni Miasta.

Z Odessy pochodzi wiele ważnych postaci kultury i nauki, m.in. poetka Anna Achmatowa, pisarz Izaak Babel, twórca tablicy okresowej pierwiastków Dmitrij Menedlejew, nobliści Ilia Miecznikow, Igor Tamm, Selman Waksman.

EDUKACJA

Odessa jest ważnym ośrodkiem akademickiem. Najstarszy z 17 tutejszych uniwersytetów został założony w 1865 r. Działają tu m.in. Akademia Medyczna, Akademia Budownictwa i Architektury, Akademia Żywności, Akademia Muzyczna, Politechnika, Państwowa Akademia Chłodnictwa. Szczególnym prestiżem cieszą się odeskie szkoły morskie: Państwowa Akademia Morska i Państwowy Uniwersytet Morski. W Odessie znajduje się również najstarszy instytut naukowo-badawczy Ukrainy.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Odessa utrzymuje kontakty z 40 miastami partnerskimi na całym świecie. Wspólnymi partnerami Łodzi i Odessy są Mińsk i Szeged.
Umowa o współpracy między Łodzią i Odessą podpisana została 7 maja 1993 r. Na przestrzeni lat zrealizowano wiele wspólnych projektów, m.in.: uczestnictwo przedstawicieli Łodzi w Międzynarodowej Konferencji merów miast partnerskich pt. „W Trzecie Tysiąclecie bez Wojen i Brutalności", liczne wymiany młodzieżowe, udział łódzkich sportowców w Międzynarodowych Biegu Nadmorskim organizowanym w Odessie a także udział dzieci niepełnosprawnych z Odessy w Międzynarodowych Mityngach Pływackich.


Forum Europa-Ukraina
2015-02-16

  W Łodzi trwa VIII Forum Europa-Ukraina. Podczas trzydniowego spotkania w naszym mieście gości 400 uczestników z Ukrainy, UE, Rosji, krajów sąsiedzkich i USA, wśród nich przedstawiciele rządów, polityki, biznesu, samorządów, międzynarodowych organizacji i ośrodków analitycznych. Zaplanowano spotkania z kluczowymi postaciami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, ministrami, parlamentarzystami, reprezentantami organizacji międzynarodowych, najważniejszych firm i ekspertami.
Debaty Forum Europa-Ukraina 2015 skoncentrują się na kluczowych kwestiach modernizacji i rozwoju potencjału gospodarczego Ukrainy oraz wykorzystania własnych zasobów naturalnych i możliwości ośrodków regionalnych, we współpracy z partnerami z Polski i państw-członków Unii Europejskiej. Przedmiotem raportów, dyskusji panelowych i prezentacji Forum będą procesy przystosowawcze w okresie stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską, bezpieczeństwo energetyczne i reformy gospodarcze. Rozpatrzone zostaną uwarunkowania budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej i kształtowania odpowiedzialności społeczeństwa za sprawy państwa. Poruszone będą również kwestie bezpieczeństwa Ukrainy w układzie stosunków europejskich i globalnych.
Podczas uroczystego otwarcia konferencji w Pałacu Poznańskiego Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zwróciła uwagę, że Łódź jest przykładem miasta gdzie ludzie różnych kultur, intensywnie z sobą współpracowali tworząc przemysłowe centrum Polski.
Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, witając gości podkreślił, że współpraca między Łodzią a miastami ukraińskimi trwa nieprzerwanie od początku lat 90-tych. Tu współpracujemy gospodarczo, na poziomie samorządowym i dlatego to właśnie Łódź jest doskonałym miejscem dla organizacji takiej konferencji.
Zygmunt Berdychowski Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, podkreślał że historia Ukrainy ostatnich 20 lat jest podobna do historii Europy: jest pełna wzlotów, poszukiwania dróg rozwoju, nie brakuje w niej także trudnych momentów. Jego zdaniem jednym z głównych celów konferencji jest poszukiwanie dróg zapobiegania dalszej eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy.
Organizatorami konferencji są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Miasto Łódź i Województwo Łódzkie.
Źródło informacji: https://www.forum-ekonomiczne.pl/viii-forum-europa-ukrainaWspólnie dla zdrowia
2015-06-10

 

 

Z wizytą w Łodzi przebywa delegacja z Odessy. Goście z Ukrainy zapoznają się z polskim systemem ratownictwa medycznego i podzielą własnymi doświadczeniami w funkcjonowaniu służby zdrowia. W planach jest także utworzenie wspólnego centrum szkoleniowego.

Delegacja z Ukrainy przez najbliższe 5 dni pozna między innymi funkcjonowanie telefonu alarmowego 112, organizację Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, odwiedzi m.in. Wojewódzką Stację Ratownictwa Medycznego, Bazę Lotniczą Pogotowia Ratunkowego oraz Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika.
- 2 maja ubiegłego roku Odessa przeszła bardzo poważny test ratownictwa medycznego. W wojennych starciach rannych zostało prawie 300 osób. Miasto stanęło przed ogromnym wyzwaniem i tym chcemy się także podzielić z Łodzią - podkreślała Elena Tieriajewa, główny specjalista z Zarządu Ochrony Zdrowia Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej.
O tym, że z doświadczeń, nawet zdobytych w takich kryzysowych sytuacjach, trzeba wyciągać wnioski jest przekonany wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski.
- Praktyka Ukrainy w tym zakresie jest dla Polski bardzo cenna - mówi wiceprezydent. - Pokażemy działanie naszego systemu ratownictwa medycznego i postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Chcemy stworzyć wspólny model działania w sytuacjach trudnych.
Obie strony podkreślają, że poparcia dla wspólnych działań będą szukać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Odessa jest miastem partnerskim Łodzi od 1993 r. Wymiana doświadczeń medycznych to nie jedyny projekt realizowany w ramach współpracy miast partnerskich. Na przestrzeni lat zrealizowano m.in. uczestnictwo przedstawicieli Łodzi w Międzynarodowej Konferencji Merów Miast Partnerskich „W Trzecie Tysiąclecie bez Wojen i Brutalności", liczne wymiany młodzieżowe, udział łódzkich sportowców w Międzynarodowych Biegu Nadmorskim, organizowanym w Odessie, udział dzieci niepełnosprawnych z Odessy w Międzynarodowych Mityngach Pływackich czy Panoramę Kina Polskiego w Odessie.

Relacja na stronie miasta Odesssa>>>


Święto Odessy
30.08-04.09.2015 r.

Oficjalneja delegacja Łodzi wraz z przedstawicielami Falck Medycyna Sp z o.o. wzięła udział w Święcie Miasta Odessy na zaproszenie Mera Gennadiya Trukhanova. W programie pobytu znalazło się wiele spotkań jak w Urzędzie Miasta tak i w Urzędzie Wojewódzkim Odessy z zakresu budowania struktur samorządowych, sposobu ich funkcjonowania oraz finansowania, a także zasad działania Służby Zdrowia w Polsce. Wizyta była kontynuacją podjętych rozmów w czerwcu bieżącego roku, podczas pobytu delegacji przedstawicieli Wydziału Zdrowia Odessy w Łodzi. Mieszkańcy Odessy chcą nauczyć się nie tylko współdziałania w ratownictwie medycznym ale szeroko rozumianej ochrony ludności. Tragiczne wydarzenia z 2 maja 2014 roku, kiedy doszło w centrum miasta do starć dwóch przeciwstawnych sobie grup politycznych, w wyniku których śmierć poniosło 43 osoby. Te doświadczenia zmusiły Władze Miasta oraz Województwa do analizy i podjęcia działań w zakresie reformy służby zdrowia. Ponieważ w momencie kryzysu okazało się, że Miasto jest kompletnie nie przygotowano do takiego wydarzenia. Zabrakło koordynacji działań służb ratowniczo-medycznych, szpitale były przepełnione, panował chaos, nie było możliwości segregacji rannych, a były to ofiary z ranami po-oparzeniowymi oraz postrzałowymi. Ukraina obecnie jest na progu wielu reform państwowych. Jest to bardzo ważny czas w historii Ukrainy, dlatego Łódź jako miasto partnerskie wspiera Odessę dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem.

 


Wizyta dziennikarzy z Odessy przy współpracy PAP
17-18.09.2015 r. 

(orginal)

Obyły się spotkania z Panią Prezydent, Panią Sekretarz oraz przedstawicielami Oddziału ds. Organizacji Urzędu Miasta, Wydziału Prawnego oraz Oddziału Współpracy z Zagranicą w zakresie zmian struktur Miasta Łodzi po wprowadzeniu w życie w 1993 roku Ustawy o samorządzie gminnym.

(orginal)

Ponadto został zaprezentowany projekt pt. "Młodzi w Łodzi" oraz "Nowe Centrum Łodzi". Dziennikarze zwiedzali Łódź, poznali przykłady architektury przemysłowej wraz z jej adaptacją.


Pomoc dla Odessy
2015-11-12

W Łodzi gości oficjalna delegacja z Odessy.

Przedstawiciele miasta partnerskiego Łodzi reprezentują Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Odessa. Celem wizyty jest kontynuacja rozpoczętej w czerwcu br. współpracy w zakresie ratownictwa medycznego, funkcjonowania miejskich szpitali oraz przychodni zdrowia.

Goście z Odessy odwiedzą m.in Szpital Miejski im. Jonschera, gdzie dowiedzą się o zasadach funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych. W Szpitalu Miejskim im. Rydygiera zapoznają się z Systemem Zarządzania Jakością wg normy EN ISO 9001:2008 oraz z działalnością profilaktyczną i promocją zdrowia w Szkole Rodzenia.

Wizyta pokazuje, że współpraca partnerska miast dotyczy różnych dziedzin. Dziś, gdy Ukraina stoi w obliczu wojny, pomoc partnerska jest szczególnie potrzebna. Poprzez współpracę na szczeblu samorządowym Polska wyraża swoją solidarność z Ukrainą w trudnym dla niej okresie.

Wizyta potrwa do 15 listopada.


III Forum Miast Partnerskich
2015-09-09

W dn. 9-10 września 2015 r. miało miejsce III Forum Miast Partnerskich, poświęcone tematyce rewitalizacji w centrum miasta. Goście z Lyonu, Stuttgartu, Szegedu i Tampere mówili o swoich doświadczeniach w zakresie rewitalizacji i ożywiania centrów miast. Uczestnicy Forum mieli okazję wziąć udział w Kongresie Urbanistyki Polskiej "Powrót do Centrum", zorganizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich. Przy tej okazji specjaliści z całej Europy wymienili swoje doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego, rewitalizacji, zwiedzili Łódź i zapoznali się z projektem starań Łodzi o EXPO 2022.
Swojego poparcia tej kandydaturze udzieli dyplomaci z Francji i Finlandii.

Materiał w sprawie poparcia starań Łodzi o EXPO z Forum:

 

Odessa