Wilno

wilno1 (orginal)

WILNO - W SKRÓCIE


Stolica Republiki Litewskiej położona na południu tego kraju, blisko granicy z Polską i Białorusią. Miasto liczy ok. 600 tys. mieszkańców. Wilno jest głównym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i naukowym Litwy.

Miasto niezwykle ciekawe turystycznie. Posiada jedną z największych w tej części Europy Starówek, obecnie starannie odrestaurowywaną. Rozwinięty jest tam przemysł maszynowy, elektrotechniczny, metalowy, włókienniczy, spożywczy i materiałów budowlanych.

Miasto partnerskie Łodzi od 1991 roku. (umowa partnerska >>> )

Merem miasta jest Remigijus Šimašius

Oficjalna strona miasta http://www.vilnius.lt/

WILNO - EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2009 - http://www.culturelive.lt/en/main/

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą dopiero z 1323, kiedy to twórca Wielkiego Księstwa Litewskiego, Giedymin, wzniósł drewniany zamek (zwany Wysokim) na Górze Zamkowej i przeniósł stolicę z Trok do Wilna. On. Wielki książę litewski i król polski Władysław Jagiełło w 1387 nadał miastu prawa magdeburskie oraz zaczął sprowadzać osiedleńców. Wilno rozwijało się dynamicznie, w mieście powstawały liczne cechy rzemieślnicze.

W XVIII wieku miasto stało się dla Żydów "Jerozolimą Północy" (hebr. Yerushalaim szel cafon). Działała tu jedna z najwybitniejszych szkół talmudycznych na świecie. Ciosem dla miasta była III wojna północna. W XIX w. Wilno było miejscem rozwoju licznych patriotycznych organizacji np. filaretów, filomatów, Związku Patriotycznego i Szubrawców. Latem 1823 r. w Wilnie doszło do masowych aresztowań polskiej młodzieży. W tym czasie w mieście studiował i był więziony Adam Mickiewicz.

19 września 1939 r., pomimo obrony miasta przez harcerzy i gimnazjalistów, Wilno zajęły wojska radzieckie. 26 października 1939 Sowieci przekazali miasto Litwinom, lecz 15 czerwca 1940 ponownie je zajęli. 14 lipca 1940 zaczęły się wywózki mieszkańców Wileńszczyzny na Syberię. W czasie wojny prześladowania i deportacje objęły ok. 35 tys. mieszkańców Wileńszczyzny, głównie polskiego pochodzenia. 22 czerwca 1941 Niemcy zbombardowali miasto, a kilka dni później je zajęli.

Ruchy niepodległościowe, zapoczątkowane w czerwcu 1988 przez Litewski Ruch na Rzecz Przebudowy (Sajudis), nasiliły się w roku 1990, a w styczniu 1991 doszło do starć pod wieżą telewizyjną (żołnierze użyli m.in. czołgów), w których po stronie opozycji zginęło 17 ludzi zaś ok. 600 zostało rannych. Od 17 września 1991 Wilno jest stolicą niepodległej Litwy, c. W 1993 miasto odwiedził papież Jan Paweł II.

KULTURA

Wilno jest prężnym ośrodkiem kulturalnym. Miłośnicy sztuki mają do dyspozycji szeroki wachlarz teatrów, galerii, muzeów i innych ośrodków sztuki. O bogatej ofercie kulturalnej miasta świadczy fakt, iż otrzymało ono tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2009. W 2009 roku kultura w różnych formach gościła w salach, na ulicach i innych dotychczas niewykorzystywanych do celów artystycznych przestrzeniach Wilna. Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się 31 grudnia 2008 i potrwały aż do 4 stycznia roku 2009. Mieszkańcy Wilna oraz przybyli goście mieli okazję wziąć udział w wielu imprezach artystycznych i koncertach oraz zobaczyć imponujący pokaz świetlny znanego niemieckiego artysty Gerta Hofa.

EDUKACJA

W mieście znajduje się najstarszy uniwersytet na Litwie - Uniwersytet Wileński (lit. Vilniaus universitetas), założony w 1579 przez Stefana Batorego jako Akademia i Uniwersytet Wileński, a w latach 1919-1939 działający pod nazwą Uniwersytet Stefana Batorego. Uniwersytet oferuje studia na12 wydziałach, posiada również ogród botaniczny, obserwatorium astronomiczne i centrum obliczeniowo-badawcze. W roku 2005 studiowało na nim 22 618 studentów, z tego 15 789 w trybie dziennym.

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

Łódź podpisała z Wilnem porozumienie o współpracy 22 stycznia 1991 roku. Od 1993 r. do 1995 r. Urząd Miasta Łodzi prowadził w Wilnie Biuro Promocji Gospodarczej Łodzi. (przy ul. Pilies 7.) Biuro to miało spełniać rolę „koordynatora współpracy gospodarczej", tj. łódzkie i litewskie firmy mogły uzyskać pełne informacje niezbędne do podjęcia współpracy gospodarczej. Działalność biura wypełniała istniejącą wówczas lukę informacyjną dotyczącą działalności gospodarczej w nowej rzeczywistości, w której znalazły się nasze i litewskie firmy.

Obecnie Urząd Miasta Łodzi ściśle współpracuje z Urzędem Miasta Wilna, głównie w zakresie turystyki i konserwacji zabytków. Wilno co roku uczestniczy w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Łodzi. Łódź z kolei otrzymuje zaproszenia na targi turystyczne do Wilna. Wyższe uczelnie obydwu miast współpracują ze sobą już od ponad czterech lat.

 

Wilno