Młodzieżowa Rada Miejska

Rada Miejska w Łodzi uchwałą Nr VIII/127/07 z 28 marca 2007r. powołała Młodzieżową Radę Miejską. Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Łodzi. Niepełnoletni uczniowie mogą mieć również swój wkład w podejmowanie decyzji dotyczących młodych ludzi w Łodzi.

Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, będą mogli czynnie uczestniczyć w życiu miasta. Częstsze będą spotkania z władzami miejskimi i oświatowymi. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.

Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować działania, które młodzieży łódzkiej dotyczą, takie jak: imprezy kulturalne, sportowe, proekologiczne i charytatywne, a także szkolenia i konferencje. Działalności Rady ułatwia również współpracę z innymi Młodzieżowymi Radami w kraju i za granicą.

W obecnej kadencji funkcję przewodniczącego Młodzieżowej RM sprawuje Mikołaj Jasiński. Wiceprzewodniczącymi są: Patrycja Marchewczyńska, Artur Margielewski, Krzyztof Śliz. Sekretarzem MRM jest Paweł Mokrzan.

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

Regulamin Pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi - załącznik Nr 1 do uchwały Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi Nr III/16/2013>>>

uchwała zmieniająca Nr VIII/54/12>>>

Logo Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

Napisz do Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej: mikolaj.jasinski@op.pl

Facebook Młodzieżowej Rady Miejskiej >>>

Przewodniczący lub jego Zastępca dyżurują w piątki po godz. 16 po uprzednim umówieniu się drogą mailową pod adresem mikolaj.jasinski@op.pl

 

 


Spotkanie "Opracuj z nami Mapę Miejsc Niebezpiecznych w Łodzi"

Pomóż nam tworzyć MAPĘ MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH W ŁODZI i spraw by nasze Miasto było przyjazne dla jego młodych mieszkańców.

W związku z wątpliwościami dotyczącymi poziomu bezpieczeństwa w centrum naszego Miasta, które pojawiły się kilka miesięcy temu, pragniemy Was zaprosić do współpracy przy tworzeniu Mapy Niebezpiecznych Miejsc na terenie Miasta Łodzi.

Do udziału w cyklu spotkań z przedstawicielami Straży Miejskiej w Łodzi i Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zapraszamy uczniów wszystkich łódzkich liceów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy spędzają czas na terenie miasta, szczególnie w godzinach nocnych.

Czas: poniedziałek 13 maja, godzina 17:00
Miejsce: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104


Na spotkaniu każdy będzie mógł przedstawić swoje propozycje miejsc niebezpiecznych (obszarów, ulic, parków) oraz poprzeć je odpowiednią argumentacją i zadać pytanie przedstawicielom odpowiednich służb dotyczące ich działań.

Uczestnicy:
- łódzcy licealiści,
- przedstawiciel Departamentu Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi,
- przedstawiciel Straży Miejskiej w Łodzi,
- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
- przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi.

Więcej na: www.mrm.uml.lodz.pl

 


Serdecznie zapraszamy na IV sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi IV kadencji, która odbędzie się dnia 16 kwietnia 2013 roku o godz. 9 30 w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, prawa oficyna, II piętro.

Porządek obrad >>>

Logo (orginal)

List intencyjny podpisany w dniu 15 marca pomiędzy przedstawicielami Młodzieżowych Samorządów Lokalnych >>>

W dniach 14-15 marca 2013 roku odbyła się organizowana przez Młodzieżową Radę Miejską w Łodzi Konferencja Młodzieżowych Samorządów Lokalnych. Na zaproszenie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej do Łodzi przybyli przedstawiciele
z następujących miast: Warszawy (Młodzieżowa Rada m. st. Warszawy), Szczecina (Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin), Gdańska (Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska), Lublina (Młodzieżowa Rada Miasta Lublin) oraz Wrocławia (Parlament Młodzieży Wrocławia) - łącznie prawie dwudziestu gości.


Pierwszego dnia spotkania gości przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi Tomasza Kacprzaka wraz z przewodniczącym MRM w Łodzi. Odczytano także list od Pani Prezydent Hanny Zdanowskiej wyrażający aprobatę dla idei organizacji ogólnopolskiego spotkania młodych radnych. Pani Prezydent pogratulowała również dotychczasowej działalności obecnej kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi. Następnie młodzi delegaci zaprezentowali dokonania swoich organizacji omawiając zagadnienia dotyczące m. in.: celów i zadań statutowych poszczególnych samorządów młodzieżowych, ich organizacji pracy, najciekawszych
i najważniejszych stanowisk podjętych na sesjach, działań dotychczas zorganizowanych dla młodzieży z macierzystych miast.


Po poszczególnych prezentacjach przystąpiono do debaty dotyczącej zagadnień
i problemów działalności w młodzieżowych samorządach lokalnych oraz planów na przyszłość. Dyskutowano o pozycji młodzieżowych samorządów wśród społeczeństwa, sposobach ich promowania wśród młodych mieszkańców, finansowaniu działalności oraz o wspólnym projekcie powołania naczelnego organu reprezentującego młodzież z całego kraju.


Zaraz po zakończeniu części oficjalnej goście zjedli obiad w restauracji „Gronowalski" położonej na terenie zrewitalizowanych terenów pofabrycznych przy ul. Tymienieckiego. Zgodnie z planem spotkania następnie przetransportowani zostali na teren budowy Nowego Centrum Łodzi. Na miejscu przedstawiciel wykonawcy EC1-Wschód omówił założenia inwestycji i oprowadził delegatów po terenie budowy. Zaraz po zakończeniu zwiedzania NCŁ goście zapoznali się z postindustrialnym terenem kompleksu Manufaktura i hotelu Andel's.


Drugiego dnia konferencji delegaci odwiedzili miejsce pracy i spotkań młodych radnych
z rówieśnikami ze szkół - biuro Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 113. Następnie skonsultowano ostateczną treść listu intencyjnego oraz przedstawiono wnioski z debaty. Gościem spotkania był prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Sylwester Pawłowski, który wyraził szczere zadowolenie z idei organizacji takiej konferencji przez młodych radnych. Dodatkowo przekazał gościom pakiety materiałów informacyjnych dot. atrakcji regionu łódzkiego.


Na zakończenie zjazdu w Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi odbyła się konferencja prasowa gości spotkania połączona z uroczystym podpisaniem listu intencyjnego pomiędzy przewodniczącymi młodzieżowych samorządów lokalnych. Młodzi reprezentanci zaprzyjaźnionych miast wyrazili chęć współpracy poprzez szerzenie idei demokracji i zachęcanie do podejmowania inicjatyw z nią związanych. Zadeklarowano się również do wspólnej promocji społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji młodzieży w życiu publicznym. List intencyjny wspomina także o podjęciu działań dążących do utworzenia organu zrzeszającego młodzieżowe samorządy lokalne z całej Polski.

Podsumowując pierwsze tego typu przedsięwzięcie w naszym Mieście pragnę serdecznie podziękować komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi oraz instytucjom miejskim za pomoc w organizacji konferencji. Wyrażam nadzieję, iż takie spotkania staną się stałym elementem kalendarza młodych samorządowców i choć trochę przyczynią się do promocji samorządności wśród moich rówieśników.


Zdjęcia z konferencji wraz z pełną treścią listu intencyjnego podpisanego w dniu 15 marca 2013 roku dostępne są na portalu Facebook.


Mikołaj Jasiński
Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi


Galeria zdjęć

  • Szkolenie pisania uchwał i stanowisk dla Młodzieżowej Rady Miesjkiej - listopad 2012

Szkolenie pisania uchwał i stanowisk Młodzieżowej Rady Miejskiej - prowadzi Karolina Kępka, Radna Rady Miejskiej w Łodzi (szerokość: 431px)  Szkolenie pisania uchwał i stanowisk Młodzieżowej Rady Miejskiej 5 (szerokość: 431px)Szkolenie pisania uchwał i stanowisk Młodzieżowej Rady Miejskiej 3 (szerokość: 431px)      Szkolenie pisania uchwał i stanowisk Młodzieżowej Rady Miejskiej (szerokość: 431px) Szkolenie pisania uchwał i stanowisk Młodzieżowej Rady Miejskiej 2 (szerokość: 431px)

  • II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej IV kadencji - 14 grudnia

II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej IV kadencji (szerokość: 431px)   II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej IV kadencji 2 (szerokość: 431px) II Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej IV kadencji 5 (szerokość: 431px)

  • Mecz Charytatywny z okazji XXI finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Konferencja przed Meczem Charytatywnym z okazji XXI finału WOŚP (szerokość: 431px)  Mecz Charytatywny z okazji XXI finału WOŚP - pokazy sztuk walki (szerokość: 431px)  Mecz Charytatywny z okazji XXI finału WOŚP - Rugbiści BBRC vs. Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi (szerokość: 431px)  Mecz Charytatywny Piłki Nożnej - RM vs. MRM z okazji XXI finału WOŚP - 13.01.2013r. (szerokość: 431px)

polityka jakości UMŁ

Miasta partnerskie