Pod patronatem prezydenta

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Łodzi

 • Prośbę o patronat należy dostarczyć najpóźniej, na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia;
 • Patronat jest procedowany po wypełnieniu przez organizatora wniosku;
 • Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać termin (dzień, miesiąc, rok) i miejsce wydarzenia;
 • Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu;
 • Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu patronatu;
 • O patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi może ubiegać się każdy,
  kto organizuje wydarzenie, które posiada szczególną rangę kulturalną, społeczną lub promocyjną.

 

Co daje patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi

 • Podkreśla rangę wydarzenia;
 • Daje możliwość umieszczenia herbu Miasta Łodzi z podpisem „Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska" na wszystkich materiałach promujących wydarzenie;
 • Pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej UMŁ.

 

Zalecenia dotyczące wniosku o honorowy patronat / członkostwo w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Łodzi

W złożonym przez organizatora wniosku powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Informacja o organizatorze przedsięwzięcia:
  • Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy;
  • Adres korespondencyjny Wnioskodawcy, nr telefonu, adres e-mail;
  • Krótka charakterystyka Wnioskodawcy (typ jednostki, profil działalności, strona internetowa, dotychczas zrealizowane, najważniejsze, inicjatywy
   (w tym realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi) itp.
 • Informacja o realizowanym przedsięwzięciu:
  • Nazwa wydarzenia;
  • Termin i miejsce;
  • Cel;
  • Opis zawierający informacje o zasięgu terytorialnym, liczbie uczestników
   i cykliczności przedsięwzięcia;
  • Krótka relacja z realizacji poprzednich edycji;
  • Dostępność przedsięwzięcia dla uczestników (wstęp wolny, impreza biletowana)
  • Źródła finansowania;
  • Partnerzy lub współorganizatorzy;
  • Zamiar osiągnięcia zysku finansowego z organizowanego wydarzenia;
  • Objęcie honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łodzi wcześniejszych edycji;
  • Czy ubiegają się Państwo o patronat / bądź posiadają patronat Marszałka Województwa Łódzkiego / Wojewody Łódzkiego
  • Sposób promocji Miasta Łodzi
  • Program (w formie załącznika).
 • W przypadku otrzymania honorowego patronatu, na przygotowywanych materiałach reklamowych powinien znaleźć się Herb Miasta Łodzi z podpisem: Prezydent Miasta Łodzi - Hanna Zdanowska. Aby zapobiec błędnemu używaniu Herbu Miasta Łodzi prosimy o przesyłanie przygotowywanych materiałów informacyjno - promocyjnych do akceptacji drogą elektroniczną, na adres: logo@uml.lodz.pl. Na adres ten można także kierować pytania związane z użyciem powyższych symboli.

 

Wniosek można dostarczyć:

 

 na adres pocztowy:

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

90-926 Łódź

 

elektroniczny:

promocja@uml.lodz.pl

tel. 42 638 58 80

 

osobiście:

do kancelarii Urzędu Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104

 

jak również za pomocą:
platformy ePUAP

 

 

Do pobrania:

 • Wniosek o patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi >>>
 • Herb Łodzi z podpisem: Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska >>>
 • Herb Łodzi z podpisem: Mayor of the City of Lodz Hanna Zdanowska >>>


 

PATRONATY 2017 >>>

PATRONATY 2016  >>>

PATRONATY 2015 >>>

PATRONATY 2014 >>>

PATRONATY 2013 >>>

PATRONATY 2012 >>>

PATRONATY 2011 >>>

PATRONATY 2010 >>>

PATRONATY 2009 >>>


 

polityka jakości UMŁ

ISO 9001:2008