Polityka jakości Urzędu Miasta Łodzi

Załącznik nr 1
do Księgi Jakości 01/2012
obowiązuje od: 31.05.2012

 

herb (orginal)

POLITYKA JAKOŚCI URZĘDU MIASTA ŁODZI

 

Misją Urzędu Miasta Łodzi jest najwyższa jakość w wypełnianiu zadań publicznych w sposób zgodny z wymaganiami prawa oraz rozwój personelu, a także stworzenie i rozwijanie warunków wpływających na profesjonalną i przyjazną obsługę mieszkańców i wszystkich jego klientów.

 

Dla zapewnienia skutecznej realizacji Polityki Jakości w Urzędzie Miasta Łodzi wyznacza się następujące cele:

  1. Rozwój innowacyjnych rozwiązań zarządczych i technicznych, szczególnie w zakresie nowoczesnych metod komunikacji i technologii informatycznych, mających wpływ na bliskość i łatwość dostępu do świadczonych usług.
  2. Zapewnienie otwartej i przejrzystej polityki informacyjnej Urzędu, a także doskonalenie komunikacji pomiędzy mieszkańcami a Urzędem.
  3. Zapewnienie profesjonalnej, ciągle doskonalonej kadry pracowniczej, która w sposób rzetelny realizuje powierzone zadania, stosując zasady etyki zawodowej.
  4. Efektywne, transparentne zarządzanie i gospodarowanie środkami finansowymi oraz mieniem komunalnym Miasta.

Jako narzędzie realizacji postawionych celów Prezydent Miasta Łodzi deklaruje stosowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009.

Prezydent Miasta Łodzi deklaruje także zapewnienie właściwych zasobów oraz własne zaangażowanie i wsparcie dla realizacji celów wynikających z niniejszej polityki jakości.

 


Certyfikat potwierdzający zgodność realizowanych zadań z wymaganiami normy ISO 9001:2008 >>>