Nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski liczy obecnie 751 parlamentarzystów. Jego kadencja wynosi 5 lat. Posłowie są wybierani według specjalnych ordynacji uchwalanych osobno w każdym z państw członkowskich. Podział mandatów między poszczególne kraje jest proporcjonalny do ludności krajów członkowskich. Głosować na kandydatów może każdy obywatel UE, który ukończył 18 lat. Każdy głosuje w kraju, w którym aktualnie jest na stałe zameldowany, wg ordynacji danego kraju na kandydatów z danego kraju, niezależnie od obywatelstwa krajowego.

Pełna lista polskich eurodeputowanych >>>

Obecnie w Parlamencie Europejskim znajdują się następujący posłowie z regionu łódzkiego: