Przedstawiciel Urzędu Miasta Łodzi w Brukseli

Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli, Sekcja Miasta Łodzi

Aleksandra Olejnik

tel.: (+32) 2 230 96 18

(+48) 6 38 55 42
fax: (+32) 2 231 15 88
a.olejnik@uml.lodz.pl
Square Marie-Louise 2, 1000 Brussels, Belgia

Marcin Podgórski
Dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli

tel. +32 2 231 15 88
e-mail: lodzkie.region@lodzkie.pl