Prezydent Miasta

Prezydent Hanna Zdanowska (orginal)

Hanna Zdanowska

Urodziła się w Łodzi. Jest absolwentką XXVI Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła inżynierię środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach budowała łódzkie osiedla - Retkinię i Radogoszcz oraz prowadziła firmę odzieżową. Sześć lat pełniła funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W 2006 roku Hanna Zdanowska została radną Rady Miejskiej, później wiceprezydentem Łodzi. Podlegały jej edukacja, sport oraz fundusze unijne.

Jesienią 2007 roku wybrana posłanką do Sejmu RP z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji.

13 grudnia 2010 roku Hanna Zdanowska, po zwycięstwie w wyborach, samorządowych została zaprzysiężona na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi.

Na drugą kadencję wybrana przez łodzian już w pierwszej turze wyborów 16 listopada 2014 r. Ponowną przysięgę złożyła 1 grudnia 2014 r.

Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska nadzoruje sprawy:

 • powierzone wiceprezydentom Miasta Łodzi i Sekretarzowi Miasta Łodzi oraz prowadzone przez Skarbnika Miasta Łodzi,
 • organizacji i funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi,
 • polityki informacyjnej i komunikacji społecznej,
 • polityki kadrowej,
 • polityki finansowej miasta,
 • pomocy prawnej,
 • promocji i turystyki oraz współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
 • gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa oraz gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa - wykonywane jako zadanie 
 • z zakresu administracji rządowej,
 • programowania gospodarczego i strategii miasta,
 • koordynacji działań w przypadkach klęsk żywiołowych, katastrof cywilizacyjnych i innych zdarzeń szczególnych,
 • obronne, bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 • zgromadzeń i imprez masowych,
 • jednostek pomocniczych miasta,
 • ochrony informacji niejawnych,
 • ochrony interesów konsumentów,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • zadania realizowane przez Departament Prezydenta.

 

 


kontakt:

telefon: 42 638-41-15

faks: 42 638-41-24

e-mail: sekretariat.prezydenta@uml.lodz.pl