Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski

Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski (orginal)

Krzysztof Piątkowski

Wiceprezydent Miasta Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Po zakończeniu studiów pracował jako nauczyciel. Przez wiele lat był zatrudniony na stanowisku menedżerskim w międzynarodowej firmie świadczącej usługi medyczne. W 2006 r. został radnym Rady Miejskiej w Łodzi oraz jej wiceprzewodniczącym.

W latach 2006-2010 był projektodawcą wielu uchwał. m.in.:

 • uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych (...), zwiększającej przysługującą bonifikatę do 90% wartości lokalu;
 • uchwały w sprawie zwolnienia od  podatku od nieruchomości  budynków, 
  w których wykonano remont elewacji;
 • 14 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów śródmiejskich;
 • Strategii Ulicy Piotrkowskiej
 • Regulaminu Konsultacji Społecznych.
W latach 2010-2014 jako Wiceprezydent Łodzi nadzorował pracę Departamentu Spraw Społecznych.

Pod jego kierownictwem rozwijały się m.in. następujące projekty:

 • program Mia100 Szkół, w ramach którego m.in. wyremontowano 63 placówki edukacyjne;
 • polityka senioralna, skierowana do osób 60+ wraz z Kartą Seniora;
 • program wspierania dużych rodzin wraz z Kartą Dużej Rodziny.


W grudniu 2014 r. do konsultacji społecznych skierowano pierwszą w historii łódzkiego samorządu politykę społeczną dla miasta Łodzi;

 

Wiceprezydent Miasta Łodzi Krzysztof Piątkowski nadzoruje:

 1. sprawy:

  1. polityki informacyjnej i komunikacji społecznej,
  2. promocji i turystyki oraz współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi,
  3. rzecznika ds. konsumentów
  4. jednostek pomocniczych miasta,
  5. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  6. konsultacji społecznych,
  7. kultury;

 2. pracę Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury.

 

 
kontakt:

telefon: 42 638-41-11

faks: 42 638-44-17

e-mail: s.wujek@uml.lodz.pl (kontakt do asystenta)