Wiceprezydent Marek Cieślak

Wiceprezydent Marek Cieślak (orginal)

Marek Cieślak

Wiceprezydent Miasta Łodzi. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Od ponad 20 lat pracuje w administracji publicznej. Od 2006 do 2011 r. pełnił funkcje prezesa Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Obecnie jest odpowiedzialny za politykę rozwoju i inwestycji w mieście. Jako wiceprezydent zarządza wydziałami odpowiedzialnymi za sprawy najważniejsze do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Wiceprezydent Marek Cieślak nadzoruje sprawy :

 1. nadzoruje sprawy:

  1. urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej,
  2. planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
  3. wspierania przedsiębiorczości i obsługi inwestorów,
  4. współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi,
  5. funkcjonowania handlu i usług;
 2. nadzoruje pracę Departamentu Architektury i Rozwoju;
 3. współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

 

kontakt

telefon: 42 638-41-14

faks: 42 638-42-17

e-mail: m.martin@uml.lodz.pl (kontakt do asystenta)