Wiceprezydent Wojciech Rosicki

Wojciech Rosicki (orginal)

Wiceprezydent Miasta Łodzi Wojciech Rosicki:

 1. nadzoruje sprawy:
  • urbanistyki i administracji architektoniczno-budowlanej,
  • planowania przestrzennego i ochrony zabytków,
  • programowania gospodarczego i strategii miasta,
  • rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rewitalizacji,
  • organizacji w Łodzi Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 (International EXPO),
  • pozyskiwania środków z funduszy europejskich na projekty inwestycyjne,
  • zarządzania projektami strategicznymi miasta,
  • współpracy z uczelniami i instytucjami naukowymi;
 2. nadzoruje pracę Departamentu Architektury i Rozwoju;
 3. współpracuje z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.
 kontakt:

 telefon: +48 (42) 638-41-14, +48 (42) 638-45-92

edyta.witczak@uml.lodz.pl - kontakt do asystenta