logo ŁÓDŹ kreuje Urząd Miasta Łodzi
Departament Obsługi i Administracji
Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

ul. Smugowa 26a i 30/32, ŁÓDŹ
Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

Prosimy rezerwować wizytę do każdej z grup osobno. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. A i B) prosimy o wykonanie rezerwacji dla każdej osobno.

Dla wizyt rezerwowanych w grupach spraw: A, B, C, D, E, w wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wybierając przycisk U - potwierdź umówioną wizytę wpisując numer PESEL/REGON na monitorze dotykowym automatu biletowego. W grupie C można zarejestrować max. 2 pojazdy. Dla większej ilości pojazdów niż 2 rezerwacja terminu nie jest dostępna.

Dla wizyt rezerwowanych w grupach spraw: P, T, W, Z w wybranym dniu, co najmniej 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wybierając przycisk V - potwierdź umówioną wizytę wpisując numer PESEL na monitorze dotykowym automatu biletowego.

Dla wszystkich grup spraw nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.

Obok nazw z grupami spraw widnieją odnośniki do BIP z informacją o zakresie spraw, których realizacja jest możliwa po rezerwacji wizyty w danej grupie wraz ze szczegółowym opisem procedury rozpatrzenia wniosku i wykazem niezbędnych dokumentów odnośnik do BIP
Wybierz grupę
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP
odnośnik do BIP