Kontakt

Urząd Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Call Center - telefon dla mieszkańców

tel.:+48 (42) 638-44-44

fax: +48 (42) 272-60-01

e-mail: lckm@uml.lodz.pl


ESP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza UMŁ (Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP)

www: www.lodz.pl
BIP: bip.uml.lodz.pl

NIP: 725-00-28-902

NIP - UMŁ jako pracodawca, płatnik składek na ubezpieczenia społeczne oraz podatku dochodowego od osób fizycznych: 725-20-72-586. Numerem należy się posługiwać przy drukach ZUS ZLA (zwolnieniach lekarskich) oraz przy rozliczeniach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT za 2014 r.).

REGON Urzędu Miasta Łodzi: 000514182
REGON Miasta Łodzi: 472057632

Kod Miasta Łodzi w Krajowym Rejestrze Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT): 1061011Godziny pracy Urzędu Miasta Łodzi

Godziny pracy komórek organizacyjnych:

Poniedziałek : 8.00 - 16.00
Wtorek : 9.00 - 17.00
Środa : 8.00 - 16.00
Czwartek : 8.00 - 16.00
Piątek : 8.00 - 16.00

Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
pracują w ruchu ciągłym (24 h na dobę)

Oddział ds. Informacyjno - Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców.

w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 110 pracuje:


- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 19.00;

- w soboty w godz. 9.00 - 13.00;

Oddział Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami mieszczący się przy ul. Piotrkowskiej 106 pracuje:

- od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00;

- w soboty w godz. 9.00 - 13.00;

Oddział ds. Informacyjno - Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami obsługujący punkt zewnętrzny przy ul. Inflanckiej 45 pracuje w godzinach 13.00 - 17.00.;

Punkty kancelaryjne w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami, w których przyjmowana jest korespondencja do UMŁ:

1.ul. Piotrkowska 104 - blok B, parter
2. ul. Piotrkowska 110 - Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami
3. ul. Piotrkowska 153 - parter
4. ul. Sienkiewicza 5 - parter, pokój 021
5. ul. Zachodnia 47 - parter
6. ul. Krzemieniecka 2 B - parter
7. al. Politechniki 32 - parter, pokój 005
8. al. Piłsudskiego 100 - parter
9. ul. Piotrkowska 175 - I piętro, pokój 113
Za redakcję części medialnej serwisu UMŁ odpowiada:

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki - Departament Komunikacji Społecznej i Zdrowia

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

Za redakcję Biuletynu Informacji Publicznej odpowiada:

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Departament Obsługi i Administracji

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź

e-mail: bip@uml.lodz.pl

 

Za administrację serwerem UMŁ odpowiada:

Wydział Informatyki - Departament Obsługi i Administracji

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638-41-60
fax: +48 (42) 638-44-18
e-mail: wi@uml.lodz.pl